AKTUALNOŚCI Samorząd uczniowski

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego rozstrzygnięte

Dnia 28 września 2015 r. o godz. 11:15 w Szkole Podstawowej w Mogielnicy odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.

W głosowaniu wzięło udział 36 uczniów klas IV-VI uprawnionych do głosowania, co dało frekwencje wyborczą 94,7%.

Kandydaci na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Do dnia 17 września wychowawcy klas IV-VI zgłaszali do opiekuna SU chętnych uczniów do kandydowania na stanowisko Przewodniczącego Rady SU. Kandydatów było czterech:

Olga Musiał kl. V

Patrycja Włodyka kl. V

Kacper Kokot kl. VI

Arkadiusz Mazur kl. VI

Szkolna Komisja Wyborcza

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem przeprowadzonych w szkole wyborów sprawowała Szkolna Komisja Wyborcza, w skład której wchodzili uczniowie:

Tymoteusz Pytko kl. IV

Olga Rojowska kl. V

Kamil Agnowski kl. V

Miłosz Niedziałek kl. VI

Patryk Chmiel kl. VI

Wyniki wyborów

Według Regulaminu wyborów organów SU w Szkole Podstawowej w Mogielnicy, członkami Rady SU zostaje wybranych czterech kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów, a więc Przewodniczącym SU zostaje kandydat, który zdobył największą liczbę głosów spośród wszystkich kandydatów. W dalszej kolejności zgodnie z malejącą liczbą uzyskanych głosów przyznaje się kandydatom funkcje Zastępcy Przewodniczącego SU, Sekretarza i Skarbnika.

Wyniki wyborów do Rady SU na rok szkolny 2015/2016 przedstawiają się następująco:

Olga Musiał 16 głosów Przewodniczący SU
Kacper Kokot 8 głosów Z-ca Przewodniczącego SU
Arkadiusz Mazur 7 głosów Sekretarz SU
Patrycja Włodyka  5 głosów Skarbnik SU

Gratulujemy wygranym i życzymy trafnych oraz przemyślanych decyzji w czasie trwania ich kadencji. Pierwsze posiedzenie nowej Rady SU odbędzie się  30 września.

Powiązane wpisy