Kadra

KADRA

Dyrektor szkoły – Łukasz Bubicz

zdjecieJestem absolwentem studiów magisterskich Uniwersytetu Rzeszowskiego z wychowania fizycznego i specjalności z organizacji oraz kierowania turystyką. Ukończyłem również menedżerskie studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie oraz studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej o specjalności z zarządzania zasobami ludzkimi.

Jako dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy będę starał się profesjonalnie, nowocześnie i kompleksowo zarządzać powierzoną mi placówką. Przede wszystkim będę dbał o nieustanny jej rozwój, prestiż i harmonijne współistnienie wszystkich płaszczyzn funkcjonowania szkoły oraz o to, aby zgodność głoszonych zasad z postępowaniem, połączenie dyscypliny ze swobodą, ładu oraz porządku z indywidualnością i różnorodnością były klamrami integrującymi mnie jako dyrektora z zespołem nauczycieli, społecznością uczniowską, rodzicami oraz środowiskiem lokalnym i samorządem. Zapewniam, że Szkoła Podstawowa w Mogielnicy pod moim kierownictwem będzie dzielnie dotrzymywała kroku nadchodzącym czasom i wyzwaniom.


Religia – s. Ewa Bielecka

Edukacja wczesnoszkolna – Beata Głodowska

beata _gUkończyłam studia wyższe na Uniwersytecie Śląskim. Posiadam stopień nauczyciela dyplomowanego. Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji i jest źródłem radości, jednocześnie motywuje mnie do stałego rozwijania się i pogłębiania wiedzy.

Ustawicznie doskonalę swój warsztat pracy uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i warsztatach z zakresu pedagogiki i psychologii. Staram się jak najlepiej rozumieć każde dziecko i jego indywidualne potrzeby oraz dążyć do rozwijania jego zainteresowań i zdolności. Powadzę zajęcia kółka teatralnego dla klas młodszych oraz zajęcia wspomagające.


Edukacja wczesnoszkolna – Małgorzata Wróbel

OLYMPUS DIGITAL CAMERAUkończyłam studia o kierunku edukacji wczesnoszkolnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie oraz studia podyplomowe o kierunku: Sztuka w zakresie edukacji plastycznej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Uzyskałam stopień nauczyciela dyplomowanego. Stale rozwijam swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Biorę udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego w celu wzbogacenia swojego warsztatu pracy o nowe, ciekawe metody i formy pracy, które przyniosłyby większe efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Podczas zajęć systematycznie wykorzystuję technologie informacyjne.

Lubię pracować z dziećmi. Przynosi mi to radość i satysfakcję. Dbam o ich wszechstronny rozwój, o to aby w szkole czuły się dobrze i bezpiecznie. Diagnozuję ich potrzeby i możliwości. Dostosowuję metody pracy i zajęcia dodatkowe do aktualnych wymagań moich wychowanków. W tym roku będę prowadziła zajęcia wspomagające i czytelnicze


Edukacja wczesnoszkolna oraz rewalidacja – Anna Kocój

P1140525 W 2003 roku ukończyłam studia dzienne edukacji wczesnoszkolnej z pedagogiką rewalidacyjną na Uniwersytecie Rzeszowskim. Rok później ukończyłam studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki, a w 2008 roku kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej.

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Ponadto otaczam opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce. Prowadzę indywidualne zajęcia rewalidacyjne i zajęcia wspomagające.


Język polski oraz doradztwo zawodowe – Karolina Musiał

SAMSUNG CAMERA PICTURESNazywam się Karolina Musiał, uczę języka polskiego. W mojej teczce, oprócz dyplomu poświadczającego kwalifikacje zawodowe, znajdują się także   dokumenty potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych z zakresu dziennikarstwa oraz  doradztwa zawodowego.

Praca z młodymi ludźmi zawsze dodawała mi skrzydeł. Nieustannie podziwiam ich kreatywność i naturalność, zatem często z marzeniami uciekam do dzieci. Wraz z  nimi rozwijam własne zainteresowania i uczę się poznawać świat wciąż od nowa.


Matematyka oraz informatyka – Marzena Bardzik

Lubię towarzyszyć młodym ludziom w ich rozwoju, obserwować jak odkrywają w sobie swoje pasje i talenty. Cieszy mnie kiedy moi uczniowie potrafią pokonywać swoje słabości, kiedy poznają trud sukcesu. Zdobywanie górskich szczytów z przyjaciółmi i piosenki Ewy Demarczyk, Leszka Długosza, Bułata Okudżawy to moja pasja – chociaż nie zawsze wystarcza na nią czasu:)

Ukończyłam studia magisterskie, studia podyplomowe z: matematyki, informatyki i technologii informacyjnych oraz zarządzania oświatą. Stosuję w życiu zasadę, że człowiek uczy się przez całe życie.


Matematyka oraz fizyka – Elżbieta Broda

Ukończyłam studia o kierunku fizyka i matematyka w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Uzyskałam stopień nauczyciela dyplomowanego.

W zawodzie nauczyciela pracuję od 17 lat. Lubię obserwować postępy młodych ludzi w nauce i wierzę, że moje predyspozycje do nauczania matematyki i fizyki  w przystępny sposób oraz nawiązywania dobrego, ciepłego kontaktu z dziećmi pozytywnie wpłyną na ich wyniki w nauce.


Przyroda oraz chemia –  Anna Stach – Bartnik

Jestem nauczycielem biologii i przyrody. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim w roku 2005, na kierunku Biologia Eksperymentalna z nauczaniem przyrody. W 2016 r. ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika, które dają mi uprawnienia do pracy z osobami z niepełnosprawnością.

W swojej pracy stosuję metodę pozytywnego wzmocnienia – staram się zawsze zauważać wszystkie najdrobniejsze postępy i je wzmacniać. Na lekcjach przyrody i biologii będę chciała uświadamiać uczniom potrzebę troski o własne zdrowie i środowisko, kształtować zdrowy styl życia, rozwijać umiejętności prowadzenia obserwacji i doświadczeń, a także rozwijać samodzielne myślenie, aktywność i wrażliwość.


Historia oraz wiedza o społeczeństwie – Łukasz Gajdek

1450796_373981892739405_278622416_n

W 2004 ukończyłem Uniwersytet Rzeszowski na kierunku historia, w 2008 r. kurs kierownika wycieczek, w 2010 r.- Podkarpackie Szkolenie Informatyczno – Metodyczne, w 2012r. studia podyplomowe z zakresu wiedzy o społeczeństwie, a w 2013 r. uzyskałem Certyfikat Kluczowych Kompetencji Podkarpackiego Nauczyciela w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej

Jako nauczyciel historii staram się propagować podczas swoich zajęć wychowanie patriotyczne oraz szeroko rozumianą edukację regionalną opartą na chęci poznania swojego rodzimego środowiska.


Język angielski – Agnieszka Szczepek

sn853496

Zdany egzamin First Certificate in English pozwolił mi bez egzaminów wstępnych podjąć naukę w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych Promar-International na kierunku język angielski. Dziś jestem absolwentką tego kolegium i uzyskałam również tytuł licencjata z filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ponadto ukończyłam studia inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim na wydziale ekonomicznym.

Od kilku lat jestem nauczycielem języka angielskiego zarówno w szkole jak również współpracuję z Lokalnymi Ośrodkami Kultury prowadząc zajęcia językowe z dziećmi i młodzieżą. Zawsze staram się, aby uczniowie chcieli wracać na moje zajęcia, bo najlepiej przyswajamy to z czego czerpiemy radość.


Język niemiecki oraz zajęcia rewalidacyjne – Małgorzata Mitał

W 2000 roku ukończyłam studia magisterskie na kierunku Filologia Germańska i rozpoczęłam pracę z młodzieżą i dziećmi w gimnazjum i szkole podstawowej. Od 2007 roku jestem również egzaminatorem matur pisemnych z języka niemieckiego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. W ubiegłym roku ukończyłam także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu na Wydziale Nauk Humanistycznych studia podyplomowe w zakresie tyflopedagogika, co pozwala mi prowadzić indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

W mojej codziennej pracy duży nacisk kładę na motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego oraz ukazanie im, że jest to język piękny, a może być też łatwy i przyjemny w nauce. Wdrażam całą gamę działań w zależności od kompetencji językowych i zainteresowań uczniów, tak, aby polubili język niemiecki, a wówczas będą uczyć się chętniej, szybciej i efektywniej.


Język polski – Magdalena Szuba

Ukończyłam filologię polską na Uniwersytecie Rzeszowskim, a następnie studia podyplomowe z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Stąd też praca na niemal każdym progu edukacji nie jest mi obca.

Pracując z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku, poznałam specyfikę zawodu nauczyciela, która niesie wiele satysfakcji, radości i powodów do dumy.

Zawsze celem mojej pracy jest: wspomaganie uczniów w samodzielności uczenia się, inspirowanie ich do wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywowanie do dalszej edukacji.

Bardzo chciałabym, aby kiedyś moi uczniowie mogli powiedzieć o mnie: – to nauczyciel, „który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje(…)”.


Informatyka oraz technika – Piotr Kocur


Geografia oraz biologia – Monika Poręba

Nazywam się Monika Poręba. Ukończyłam studia magisterskie, podyplomowe z: biologii, geografii i oligofrenopedagogiki.

Jako nauczyciel przedmiotów przyrodniczych chciałabym zaszczepić w  uczniach pasję poznawania świata. Dzieci to urodzeni naukowcy. Posiadają w sobie entuzjazm, zapał oraz naturalną ciekawość poznawczą, która wydaje się nie mieć granic.

Mój cel:

– jeśli moi uczniowie wciąż posiadają te cechy, chce je dalej rozwijać

– jeśli je stracili, chce im pomóc na nowo je odnaleźć.


Muzyka – Dominik Maziarz

Nazywam się Dominik Maziarz. Jestem absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskiego (edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej) oraz Archidiecezjalnego Instytutu Muzyki Sakralnej w Przemyślu. Jako nauczyciel muzyki z prawie dziesięcioletnim stażem staram się zaszczepiać w młodych ludziach pasję do sztuki i dzielić się z nimi radością muzykowania. Cieszą mnie sukcesy, jakie moi podopieczni odnoszą w konkursach artystycznych. Największą satysfakcję czerpię jednak z tego, że mogę na co dzień obserwować zaangażowanie uczniów podczas zajęć lekcyjnych i wpływać na ich muzyczny rozwój.


Wychowanie fizyczne – Bogusław Wnęk


Wychowanie do życia w rodzinie oraz plastyka – Elżbieta Kręgielewska

Moją pasją jest człowiek i jego wszechstronny rozwój. Wspinanie się na szczyt by osiągnąć marzenia, zgodnie z podstawowymi zasadami moralnymi i etycznymi, których wyznacznikiem jest Bóg. Lubię rozmawiać z dziećmi i młodzieżą, obserwować jak młody człowiek kształtuje swą osobowość i pomóc kiedy tego potrzebuje. Czynię to na zajęciach religii, historii, plastyki i wychowania do życia w rodzinie.

 


Edukacja dla bezpieczeństwa – Renata Salamon

Jestem absolwentką wydziału historyczno-socjologicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. W trakcie pracy zawodowej systematycznie podnosiłam swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy nauczyciela i wychowawcy, a praca z dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji. Staram się by moi uczniowie potrafili pokonywać przeszkody w drodze do celu. By wierzyli we własne siły i w to, że mogą realizować własne marzenia. Od początku mojej pracy w szkole dbam  o humanistyczny i patriotyczny akcent w wychowaniu dzieci i młodzieży. Z wykształcenia jestem historykiem i historia jest moją pasją od lat. Interesuję się też polityką, a relaksuje mnie dobra książka i film. Staram się być pomocna i oddana temu co robię. W życiu potrafię cieszyć się z małych rzeczy. Moje motto „Bądź dobry dla innych, pomagaj, dziel się uśmiechem, a już zmieniasz świat”.


Pedagog szkolny – Justyna Wyskiel