Kadra

Kadra Pedagogiczna 2022/2023

Dyrektor szkoły – Łukasz Bubicz

Jestem absolwentem studiów magisterskich Uniwersytetu Rzeszowskiego z wychowania fizycznego i specjalności z organizacji oraz kierowania turystyką. Ukończyłem również menedżerskie studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie oraz studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Jako dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy będę starał się profesjonalnie, nowocześnie i kompleksowo zarządzać powierzoną mi placówką. Przede wszystkim będę dbał o nieustanny jej rozwój, prestiż i harmonijne współistnienie wszystkich płaszczyzn funkcjonowania szkoły oraz o to, aby zgodność głoszonych zasad z postępowaniem, połączenie dyscypliny ze swobodą, ładu oraz porządku z indywidualnością i różnorodnością były klamrami integrującymi mnie jako dyrektora z zespołem nauczycieli, społecznością uczniowską, rodzicami oraz środowiskiem lokalnym i samorządem.

Zapewniam, że Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy pod moim kierownictwem będzie dzielnie dotrzymywała kroku nadchodzącym czasom i wyzwaniom.


Religia – Marlena Rędziniak

  Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: kierunek  teologia ogólna. W zawodzie nauczyciela – katechety pracuję od 2000 roku. Praca z dziećmi i młodzieżą daje mi dużą satysfakcję, oraz jest siłą napędową do działania. Zawsze staram się być sumienna i konsekwentna. Mimo kilkunastoletniego doświadczenia zawodowego, dzieci nadal zaskakują mnie swoją  spontanicznością, bystrością  swojego umysłu, poczuciem humoru – oraz szybkością z jaką przyswajają nowe umiejętności.

Moje motto : „Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali” (Jan Paweł II)


Edukacja wczesnoszkolna – Beata Głodowska

beata _gUkończyłam studia wyższe na Uniwersytecie Śląskim. Posiadam stopień nauczyciela dyplomowanego. Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji i jest źródłem radości, jednocześnie motywuje mnie do stałego rozwijania się i pogłębiania wiedzy.

Ustawicznie doskonalę swój warsztat pracy uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i warsztatach z zakresu pedagogiki i psychologii. Staram się jak najlepiej rozumieć każde dziecko i jego indywidualne potrzeby oraz dążyć do rozwijania jego zainteresowań i zdolności. Powadzę zajęcia kółka teatralnego dla klas młodszych oraz zajęcia wspomagające.


Edukacja wczesnoszkolna – Małgorzata Wróbel

OLYMPUS DIGITAL CAMERAUkończyłam studia o kierunku edukacji wczesnoszkolnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie oraz studia podyplomowe o kierunku: Sztuka w zakresie edukacji plastycznej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Uzyskałam stopień nauczyciela dyplomowanego. Stale rozwijam swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Biorę udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego w celu wzbogacenia swojego warsztatu pracy o nowe, ciekawe metody i formy pracy, które przyniosłyby większe efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Podczas zajęć systematycznie wykorzystuję technologie informacyjne.

Lubię pracować z dziećmi. Przynosi mi to radość i satysfakcję. Dbam o ich wszechstronny rozwój, o to aby w szkole czuły się dobrze i bezpiecznie. Diagnozuję ich potrzeby i możliwości. Dostosowuję metody pracy i zajęcia dodatkowe do aktualnych wymagań moich wychowanków. W tym roku będę prowadziła zajęcia wspomagające i czytelnicze


Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, pedagog specjalny – Anna Kocój

P1140525 W 2003 roku ukończyłam studia dzienne edukacji wczesnoszkolnej z pedagogiką rewalidacyjną na Uniwersytecie Rzeszowskim. Rok później ukończyłam studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki, a w 2008 roku kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej.

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Ponadto otaczam opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce. Prowadzę indywidualne zajęcia rewalidacyjne i zajęcia wspomagające.


Język polski, doradztwo zawodowe – Karolina Musiał

SAMSUNG CAMERA PICTURESNazywam się Karolina Musiał, uczę języka polskiego. W mojej teczce, oprócz dyplomu poświadczającego kwalifikacje zawodowe, znajdują się także   dokumenty potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych z zakresu dziennikarstwa oraz  doradztwa zawodowego.

Praca z młodymi ludźmi zawsze dodawała mi skrzydeł. Nieustannie podziwiam ich kreatywność i naturalność, zatem często z marzeniami uciekam do dzieci. Wraz z  nimi rozwijam własne zainteresowania i uczę się poznawać świat wciąż od nowa.


Informatyka – Piotr Kocur

Ukończyłem studia inżynierskie na kierunku „Edukacja Informatyczno Techniczna” na Uniwersytecie Rzeszowskim. W tym roku zdobyłem tytuł magistra na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi na kierunku Pedagogicznym ze specjalizacją Terapii Pedagogicznej i Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Jestem nauczycielem informatyki i techniki z wieloletnim stażem. Moim wielkim zamiłowaniem jest śpiew i gra na instrumentach klawiszowych. Poza szkołą, jestem członkiem zespołu weselnego oraz organistą.


Matematyka, fizyka – Elżbieta Broda

Ukończyłam studia o kierunku fizyka i matematyka w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Uzyskałam stopień nauczyciela dyplomowanego.

W zawodzie nauczyciela pracuję od 17 lat. Lubię obserwować postępy młodych ludzi w nauce i wierzę, że moje predyspozycje do nauczania matematyki i fizyki  w przystępny sposób oraz nawiązywania dobrego, ciepłego kontaktu z dziećmi pozytywnie wpłyną na ich wyniki w nauce.


Przyroda, chemia –  Anna Bażak

Ukończyłam studia o kierunku technologia chemiczna na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, gdzie zdobyłam tytuł magistra inżyniera. Jestem również absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, gdzie studiowałam chemię z biologią. Poza szkoła interesuję się językiem norweskim i przemysłem chemicznym, głównie rafineryjnym i petrochemicznym.

 


Historia, wiedza o społeczeństwie – Łukasz Gajdek

1450796_373981892739405_278622416_n

W 2004 ukończyłem Uniwersytet Rzeszowski na kierunku historia, w 2008 r. kurs kierownika wycieczek, w 2010 r.- Podkarpackie Szkolenie Informatyczno – Metodyczne, w 2012r. studia podyplomowe z zakresu wiedzy o społeczeństwie, a w 2013 r. uzyskałem Certyfikat Kluczowych Kompetencji Podkarpackiego Nauczyciela w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej

Jako nauczyciel historii staram się propagować podczas swoich zajęć wychowanie patriotyczne oraz szeroko rozumianą edukację regionalną opartą na chęci poznania swojego rodzimego środowiska.


Język angielski – Agnieszka Szczepek

sn853496

Zdany egzamin First Certificate in English pozwolił mi bez egzaminów wstępnych podjąć naukę w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych Promar-International na kierunku język angielski. Dziś jestem absolwentką tego kolegium i uzyskałam również tytuł licencjata z filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ponadto ukończyłam studia inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim na wydziale ekonomicznym.

Od kilku lat jestem nauczycielem języka angielskiego zarówno w szkole jak również współpracuję z Lokalnymi Ośrodkami Kultury prowadząc zajęcia językowe z dziećmi i młodzieżą. Zawsze staram się, aby uczniowie chcieli wracać na moje zajęcia, bo najlepiej przyswajamy to z czego czerpiemy radość.


Język niemiecki – Małgorzata Mitał

W 2000 roku ukończyłam studia magisterskie na kierunku Filologia Germańska i rozpoczęłam pracę z młodzieżą i dziećmi w gimnazjum i szkole podstawowej. Od 2007 roku jestem również egzaminatorem matur pisemnych z języka niemieckiego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. W ubiegłym roku ukończyłam także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu na Wydziale Nauk Humanistycznych studia podyplomowe w zakresie tyflopedagogika, co pozwala mi prowadzić indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

W mojej codziennej pracy duży nacisk kładę na motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego oraz ukazanie im, że jest to język piękny, a może być też łatwy i przyjemny w nauce. Wdrażam całą gamę działań w zależności od kompetencji językowych i zainteresowań uczniów, tak, aby polubili język niemiecki, a wówczas będą uczyć się chętniej, szybciej i efektywniej.


Edukacja wczesnoszkolna, język polski – Magdalena Znamirowska

Uprawnienia nauczycielskie zdobyłam studiując „Filologię polską” na Uniwersytecie Rzeszowskim, natomiast ukończone studia podyplomowe na kierunku „Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna” dały mi prawo do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej.

Obecnie pracuję jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz języka polskiego.

Każde dziecko traktuję w sposób zindywidualizowany, dostosowując metody i formy pracy do jego możliwości tak, aby umożliwić mu harmonijny rozwój.

Moja praca jest moją pasją, dlatego czerpię ogromną radość i satysfakcję z codziennych – nawet tych najmniejszych – osiągnięć moich uczniów. Uważam, że w każdym z nich drzemie niezwykły potencjał, a odkrycie go jest zadaniem nauczyciela


Język angielski, informatyka, technika – Anna Bęben

Nazywam się Anna Bęben. Ukończyłam studia magisterskie na wydziale filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunek filologia angielska, specjalizacja nauczycielska. Ponadto, ukończyłam studia podyplomowe: technika i informatyka na wydziale matematyczno – przyrodniczym.

Obecnie prowadzę zajęcia języka angielskiego i techniki oraz zajęcia komputerowe dla najmłodszych. Przygotowuję również uczniów klasy czwartej do egzaminu na kartę rowerową.


Geografia, biologia – Monika Poręba

Nazywam się Monika Poręba. Ukończyłam studia magisterskie, podyplomowe z: biologii, geografii i oligofrenopedagogiki.

Jako nauczyciel przedmiotów przyrodniczych chciałabym zaszczepić w  uczniach pasję poznawania świata. Dzieci to urodzeni naukowcy. Posiadają w sobie entuzjazm, zapał oraz naturalną ciekawość poznawczą, która wydaje się nie mieć granic.

Mój cel:

– jeśli moi uczniowie wciąż posiadają te cechy, chce je dalej rozwijać

– jeśli je stracili, chce im pomóc na nowo je odnaleźć.


Muzyka – Dominik Maziarz

Nazywam się Dominik Maziarz. Jestem absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskiego (edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej) oraz Archidiecezjalnego Instytutu Muzyki Sakralnej w Przemyślu. Jako nauczyciel muzyki z prawie dziesięcioletnim stażem staram się zaszczepiać w młodych ludziach pasję do sztuki i dzielić się z nimi radością muzykowania. Cieszą mnie sukcesy, jakie moi podopieczni odnoszą w konkursach artystycznych. Największą satysfakcję czerpię jednak z tego, że mogę na co dzień obserwować zaangażowanie uczniów podczas zajęć lekcyjnych i wpływać na ich muzyczny rozwój.


Wychowanie fizyczne – Bogusław Wnęk

Ukończyłem w roku 2002 studia Wychowania Fizycznego o kierunku Turystyka i Rekreacja na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jestem nauczycielem dyplomowanym z dwudziestoletnim stażem pracy.

Interesuję się sportem i podróżami. Jestem instruktorem narciarstwa alpejskiego. Współpracuję z biurem podróży jako instruktor narciarstwa oraz pilot wycieczek w Alpach włoskich.

 


Wychowanie do życia w rodzinie, plastyka – Elżbieta Kręgielewska

Moją pasją jest człowiek i jego wszechstronny rozwój. Wspinanie się na szczyt by osiągnąć marzenia, zgodnie z podstawowymi zasadami moralnymi i etycznymi, których wyznacznikiem jest Bóg. Lubię rozmawiać z dziećmi i młodzieżą, obserwować jak młody człowiek kształtuje swą osobowość i pomóc kiedy tego potrzebuje. Czynię to na zajęciach religii, historii, plastyki i wychowania do życia w rodzinie.

 


Edukacja dla bezpieczeństwa – Renata Salamon

Jestem absolwentką wydziału historyczno-socjologicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. W trakcie pracy zawodowej systematycznie podnosiłam swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy nauczyciela i wychowawcy, a praca z dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji. Staram się by moi uczniowie potrafili pokonywać przeszkody w drodze do celu. By wierzyli we własne siły i w to, że mogą realizować własne marzenia. Od początku mojej pracy w szkole dbam  o humanistyczny i patriotyczny akcent w wychowaniu dzieci i młodzieży. Z wykształcenia jestem historykiem i historia jest moją pasją od lat. Interesuję się też polityką, a relaksuje mnie dobra książka i film. Staram się być pomocna i oddana temu co robię. W życiu potrafię cieszyć się z małych rzeczy. Moje motto „Bądź dobry dla innych, pomagaj, dziel się uśmiechem, a już zmieniasz świat”.


Pedagog szkolny – Justyna Wyskiel

  Ukończyłam studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku Padagogika Opiekuńczo-Wychowawcza oraz studia podyplomowe z Resocjalizacji i Socjoterapii. Nieustannie staram się pogłębiać swoją wiedzę na kursach, szkoleniach i konferencjach dotyczących edukacji i wychowania. Od czasów studiów jestem związana z zawodem pedagoga i wychowawcy oraz wolontariuszką organizującą wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży.

Kocham pracę z dziećmi i młodzieżą. Chcę towarzyszyć im w rozwoju, być dla nich wsparciem i podporą, a jednocześnie czerpać od nich siłę, doświadczenie i radość. Wspólnie uczymy się być dobrymi ludźmi.


Nauczyciel współorganizujący kształcenie, zajęcia rewalidacyjne – Anna Sieczkowska – Bocho

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie na kierunku administracja publiczna. Ukończyłam również w Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Jako nauczyciel współorganizujący kształcenie, monitoruję pracę ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji. Cechuje mnie spokój oraz cierpliwość. Prywatnie lubię dobrą książkę.


Religia – ks. dr Krzysztof Budzyń

Podobno… ludzie po 50–ce częściej zamyślają się nad tym, co było niż nad tym, co jeszcze będzie w ich życiu… Jeśli patrzę wstecz na moje życie to widzę:

 – doktora teologii, który 11 lat życia spędził na wyższych studiach
– 26 letniego księdza, który po 50-ce został administratorem parafii (prawie proboszczem)
– nauczyciela religii w ZS Energetycznych i IV LO w Rzeszowie
– nauczyciela konsultanta w PCEN w Rzeszowie
– rezydenta (mieszkańca) kilku parafii i DD Tabor w Rzeszowie.

W sumie fajnie… ale wolę jeszcze marzyć i planować… W przyszłości widzę siebie jako:

– wspaniałego katechetę, którego dzieci uwielbiają :)
– cudownego proboszcza, który zna się także na ekonomii, architekturze, prawie i „budowlance” :)
– wyśmienitego muzyka, który jest wirtuozem akordeonu :)
I jeszcze… świetnie zapowiadającego się, wybitnego specjalistę… w kilku innych dziedzinach życia… :)


Psycholog szkolny – Karolina Znamirowska

 

Nazywam się Znamirowska Karolina. Ukończyłam psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dodatkowo jestem specjalistą w dziedzinie Terapii Uzależnień. W wolnym czasie moją pasją jest taniec i kontakt z naturą.