Kadra

Kadra Pedagogiczna 2023/2024

ŁUKASZ BUBICZ – Dyrektor szkoły, wychowanie fizyczne

Jestem absolwentem studiów magisterskich Uniwersytetu Rzeszowskiego z wychowania fizycznego i specjalności z organizacji oraz kierowania turystyką. Ukończyłem również menedżerskie studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie oraz studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Jako dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy będę starał się profesjonalnie, nowocześnie i kompleksowo zarządzać powierzoną mi placówką. Przede wszystkim będę dbał o nieustanny jej rozwój, prestiż i harmonijne współistnienie wszystkich płaszczyzn funkcjonowania szkoły oraz o to, aby zgodność głoszonych zasad z postępowaniem, połączenie dyscypliny ze swobodą, ładu oraz porządku z indywidualnością i różnorodnością były klamrami integrującymi mnie jako dyrektora z zespołem nauczycieli, społecznością uczniowską, rodzicami oraz środowiskiem lokalnym i samorządem.

Zapewniam, że Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy pod moim kierownictwem będzie dzielnie dotrzymywała kroku nadchodzącym czasom i wyzwaniom.


MARLENA RĘDZINIAK – Religia

  Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: kierunek  teologia ogólna. W zawodzie nauczyciela – katechety pracuję od 2000 roku. Praca z dziećmi i młodzieżą daje mi dużą satysfakcję, oraz jest siłą napędową do działania. Zawsze staram się być sumienna i konsekwentna. Mimo kilkunastoletniego doświadczenia zawodowego, dzieci nadal zaskakują mnie swoją  spontanicznością, bystrością  swojego umysłu, poczuciem humoru – oraz szybkością z jaką przyswajają nowe umiejętności.

Moje motto : „Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali” (Jan Paweł II)


BEATA GŁODOWSKA – Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy

beata _gUkończyłam studia wyższe na Uniwersytecie Śląskim. Posiadam stopień nauczyciela dyplomowanego. Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji i jest źródłem radości, jednocześnie motywuje mnie do stałego rozwijania się i pogłębiania wiedzy.

Ustawicznie doskonalę swój warsztat pracy uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i warsztatach z zakresu pedagogiki i psychologii. Staram się jak najlepiej rozumieć każde dziecko i jego indywidualne potrzeby oraz dążyć do rozwijania jego zainteresowań i zdolności. Powadzę zajęcia kółka teatralnego dla klas młodszych oraz zajęcia wspomagające.


MAŁGORZATA WRÓBEL – Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy

OLYMPUS DIGITAL CAMERAUkończyłam studia o kierunku edukacji wczesnoszkolnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie oraz studia podyplomowe o kierunku: Sztuka w zakresie edukacji plastycznej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Uzyskałam stopień nauczyciela dyplomowanego. Stale rozwijam swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Biorę udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego w celu wzbogacenia swojego warsztatu pracy o nowe, ciekawe metody i formy pracy, które przyniosłyby większe efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Podczas zajęć systematycznie wykorzystuję technologie informacyjne.

Lubię pracować z dziećmi. Przynosi mi to radość i satysfakcję. Dbam o ich wszechstronny rozwój, o to aby w szkole czuły się dobrze i bezpiecznie. Diagnozuję ich potrzeby i możliwości. Dostosowuję metody pracy i zajęcia dodatkowe do aktualnych wymagań moich wychowanków. W tym roku będę prowadziła zajęcia wspomagające i czytelnicze


ANNA KOCÓJ – Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy

P1140525 W 2003 roku ukończyłam studia dzienne edukacji wczesnoszkolnej z pedagogiką rewalidacyjną na Uniwersytecie Rzeszowskim. Rok później ukończyłam studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki, a w 2008 roku kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej.

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Ponadto otaczam opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce. Prowadzę indywidualne zajęcia rewalidacyjne i zajęcia wspomagające.


JOLANTA DĄBROWSKA – Język polski

Nazywam się Jolanta Dąbrowska. Jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia magisterskie (kierunek filologia polska) ukończyłam w roku 2022.

Planuję wciąż podnosić swoje kwalifikacje, by stale móc się rozwijać i zdobywać coraz większą wiedzę na temat kształcenia polonistycznego młodego pokolenia.

Twierdzę, że dbałość o język ojczysty jest bardzo ważnym elementem kształtowania dzieci i młodzieży. Chcę inspirować uczniów, budzić w nich szacunek do naszego pięknego języka, postawę dbałości i świadomości jego użytkowania, wdrożyć wiele metod nauczania, które dostosowane do każdego ucznia, pozwolą osiągnąć zadowalające efekty. Prywatnie (prócz czytania literatury) pasjonuję się ogrodnictwem. Uważam, że piękno natury wpływa pozytywnie na ludzi – jak mawiał  św. Jan Paweł II: Obcowanie z naturą, z jej pięknem i spokojem, przywraca nam siły i pogodę ducha”. 


JOANNA SZYMAŃSKA – Język polski, wychowawca klasy

              O zostaniu nauczycielką języka polskiego marzyłam od najmłodszych lat. Uprawnienia do zawodu uzyskałam studiując filologię polską na Uniwersytecie Rzeszowskim. Praca z uczniami przynosi mi wiele radości i satysfakcji. Fascynuje mnie kreatywność dzieci, dlatego do każdego z nich staram się podchodzić indywidualnie. Cechuje mnie pomysłowość i zaradność. Dążę do tego, aby zajęcia z języka polskiego były ciekawe, a uczniowie wynosili z nich jak największą dawkę wiedzy. Moim zdaniem każda lekcja jest niczym tajemnica, którą uczeń w pierwszej kolejności musi odkryć, by później mógł ją zrozumieć.

            Czas wolny poświęcam na doskonalenie umiejętności wystąpień publicznych, a także na zdobywanie wiedzy związanej z rozwojem osobistym. Pragnę cząstkę mojej pasji zaszczepić u uczniów i – podczas dodatkowych zajęć – uświadomić ich, jak ważna w dzisiejszych czasach jest umiejętność porozumiewania się z drugim człowiekiem.


PIOTR KOCUR – Informatyka

Ukończyłem studia inżynierskie na kierunku „Edukacja Informatyczno Techniczna” na Uniwersytecie Rzeszowskim. Zdobyłem tytuł magistra na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi na kierunku Pedagogicznym ze specjalizacją Terapii Pedagogicznej i Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Jestem nauczycielem informatyki i techniki z wieloletnim stażem. Moim wielkim zamiłowaniem jest śpiew i gra na instrumentach klawiszowych. Poza szkołą, jestem członkiem zespołu weselnego oraz organistą.


ELŻBIETA BRODA – Matematyka, wychowawca klasy

Ukończyłam studia o kierunku fizyka i matematyka w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Uzyskałam stopień nauczyciela dyplomowanego.

W zawodzie nauczyciela pracuję od 17 lat. Lubię obserwować postępy młodych ludzi w nauce i wierzę, że moje predyspozycje do nauczania matematyki i fizyki  w przystępny sposób oraz nawiązywania dobrego, ciepłego kontaktu z dziećmi pozytywnie wpłyną na ich wyniki w nauce.


AGNIESZKA JURZYSTA – Chemia, fizyka

Pracuję z młodzieżą od ponad dwudziestu lat i ciągle odkrywam jak wiele się od niej uczę. Zawsze fascynowało mnie poznawanie otaczającego nas świata, od atomów po wielkie galaktyki, odkrywanie praw nim rządzących, zgłębianie tajemnic i zaglądanie tam, gdzie jeszcze nikt nie zajrzał. Jestem zwolenniczką eksperymentowania, bo cóż może być ciekawszego od dotykania, próbowania i sprawdzania „co się stanie gdy …” Jeśli zechcesz to zabiorę Cię w podróż po tych tajemnicach, odkryjemy je wspólnie na lekcjach fizyki i chemii.

Moją wielką życiową pasją jest sport i zdrowy styl życia. Od zimowego narciarstwa i łyżwiarstwa, poprzez sporty siłowe, taniec, po pływanie czy jazdę rowerem. Kiedy odpoczywam po wysiłku lubię eksperymentować w kuchni, gdzie testuję nowe dania podpatrzone w czasie bliskich i dalszych podróży.

ANDRZEJ NIEDZIAŁEK – Przyroda

Ukończyłem Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie na kierunku  wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną . Nie lubię siedzieć i nic nie robić więc dodatkowo: ukończyłem studia podyplomowe z Zarządzania w zreformowanym systemie oświaty na Uniwersytecie Rzeszowskim i studia podyplomowe z przyrody na Uniwersytecie Rzeszowskim. Dodatkowo jestem trenerem klasy I w boksie olimpijskim. Prowadzę sekcję bokserską w UKS Gimnasion Boguchwała, która daje mi wiele satysfakcji  z osiągnięć podopiecznych bokserów. Ponadto jestem instruktorem samoobrony, pływania i narciarstwa zjazdowego. Zimą wspólnie z innymi nauczycielami z terenu Gminy Boguchwała organizujemy wyjazdy narciarskie dla naszych uczniów na podkarpackie stoki.


ŁUKASZ GAJDEK – Historia, wiedza o społeczeństwie, wychowawca klasy

1450796_373981892739405_278622416_n

W 2004 ukończyłem Uniwersytet Rzeszowski na kierunku historia, w 2008 r. kurs kierownika wycieczek, w 2010 r.- Podkarpackie Szkolenie Informatyczno – Metodyczne, w 2012r. studia podyplomowe z zakresu wiedzy o społeczeństwie, a w 2013 r. uzyskałem Certyfikat Kluczowych Kompetencji Podkarpackiego Nauczyciela w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej

Jako nauczyciel historii staram się propagować podczas swoich zajęć wychowanie patriotyczne oraz szeroko rozumianą edukację regionalną opartą na chęci poznania swojego rodzimego środowiska.


AGNIESZKA SZCZEPEK – Język angielski, wychowawca klasy

sn853496

Zdany egzamin First Certificate in English pozwolił mi bez egzaminów wstępnych podjąć naukę w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych Promar-International na kierunku język angielski. Dziś jestem absolwentką tego kolegium i uzyskałam również tytuł licencjata z filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ponadto ukończyłam studia inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim na wydziale ekonomicznym.

Od kilku lat jestem nauczycielem języka angielskiego zarówno w szkole jak również współpracuję z Lokalnymi Ośrodkami Kultury prowadząc zajęcia językowe z dziećmi i młodzieżą. Zawsze staram się, aby uczniowie chcieli wracać na moje zajęcia, bo najlepiej przyswajamy to z czego czerpiemy radość.


MAŁGORZATA MITAŁ – Język niemiecki

W 2000 roku ukończyłam studia magisterskie na kierunku Filologia Germańska i rozpoczęłam pracę z młodzieżą i dziećmi w gimnazjum i szkole podstawowej. Od 2007 roku jestem również egzaminatorem matur pisemnych z języka niemieckiego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. W ubiegłym roku ukończyłam także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu na Wydziale Nauk Humanistycznych studia podyplomowe w zakresie tyflopedagogika, co pozwala mi prowadzić indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

W mojej codziennej pracy duży nacisk kładę na motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego oraz ukazanie im, że jest to język piękny, a może być też łatwy i przyjemny w nauce. Wdrażam całą gamę działań w zależności od kompetencji językowych i zainteresowań uczniów, tak, aby polubili język niemiecki, a wówczas będą uczyć się chętniej, szybciej i efektywniej.


MAGDALENA ZNAMIROWSKA – Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy

Uprawnienia nauczycielskie zdobyłam studiując „Filologię polską” na Uniwersytecie Rzeszowskim, natomiast ukończone studia podyplomowe na kierunku „Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna” dały mi prawo do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej.

Obecnie pracuję jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz języka polskiego.

Każde dziecko traktuję w sposób zindywidualizowany, dostosowując metody i formy pracy do jego możliwości tak, aby umożliwić mu harmonijny rozwój.

Moja praca jest moją pasją, dlatego czerpię ogromną radość i satysfakcję z codziennych – nawet tych najmniejszych – osiągnięć moich uczniów. Uważam, że w każdym z nich drzemie niezwykły potencjał, a odkrycie go jest zadaniem nauczyciela


ANNA BĘBEN – Język angielski, zajęcia komputerowe, technika, wychowawca klasy

Nazywam się Anna Bęben. Ukończyłam studia magisterskie na wydziale filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunek filologia angielska, specjalizacja nauczycielska. Ponadto, ukończyłam studia podyplomowe: technika i informatyka na wydziale matematyczno – przyrodniczym.

Obecnie prowadzę zajęcia języka angielskiego i techniki oraz zajęcia komputerowe dla najmłodszych. Przygotowuję również uczniów klasy czwartej do egzaminu na kartę rowerową.


MONIKA PORĘBA – Geografia, biologia

Nazywam się Monika Poręba. Ukończyłam studia magisterskie, podyplomowe z: biologii, geografii i oligofrenopedagogiki.

Jako nauczyciel przedmiotów przyrodniczych chciałabym zaszczepić w  uczniach pasję poznawania świata. Dzieci to urodzeni naukowcy. Posiadają w sobie entuzjazm, zapał oraz naturalną ciekawość poznawczą, która wydaje się nie mieć granic.

Mój cel:

– jeśli moi uczniowie wciąż posiadają te cechy, chce je dalej rozwijać

– jeśli je stracili, chce im pomóc na nowo je odnaleźć.


DOMINIK MAZIARZ – Muzyka

Nazywam się Dominik Maziarz. Jestem absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskiego (edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej) oraz Archidiecezjalnego Instytutu Muzyki Sakralnej w Przemyślu. Jako nauczyciel muzyki z prawie dziesięcioletnim stażem staram się zaszczepiać w młodych ludziach pasję do sztuki i dzielić się z nimi radością muzykowania. Cieszą mnie sukcesy, jakie moi podopieczni odnoszą w konkursach artystycznych. Największą satysfakcję czerpię jednak z tego, że mogę na co dzień obserwować zaangażowanie uczniów podczas zajęć lekcyjnych i wpływać na ich muzyczny rozwój.


BOGUMIŁ WNĘK – Wychowanie fizyczne

Ukończyłem w roku 2002 studia Wychowania Fizycznego o kierunku Turystyka i Rekreacja na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jestem nauczycielem dyplomowanym z dwudziestoletnim stażem pracy.

Interesuję się sportem i podróżami. Jestem instruktorem narciarstwa alpejskiego.

 


GRETA JAGIEŁŁA – Plastyka

Studiowałam filologię polską na Uniwersytecie Rzeszowskim. Wybrałam specjalność nauczycielską, gdyż od zawsze pragnęłam uczyć. Po skończeniu studiów magisterskich wyjechałam do Wielkiej Brytanii. W Oksfordzie uczyłam języka polskiego, polskiej kultury i historii. Byłam pomysłodawczynią i współzałożycielką Oxford Culture And Language Exchange (klub liczy obecnie prawie dwa tysiące członków). Tęskniłam za Polską i po powrocie do kraju rozpoczęłam studia doktoranckie. Skończyłam trzy kierunki studiów podyplomowych: języki specjalistyczne w zastosowaniu i tłumaczeniu, grafikę komputerową oraz plastykę i edukację artystyczną.

Uwielbiam tworzyć witraże, biżuterię, filmy animowane i reżyserować. Jestem od wielu lat związana z Teatrem bez Gładzika, działającym w IV Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie. Zagrałam, między innymi, role ,Filozofii w sztuce pt. ,,Pan B.” i Karusi”, w spektaklu ,,Śmietnik naszej świadomości”. Mam nadzieję, że mój powrót do Mogielnicy umożliwi mi odkrycie wielu młodych talentów artystycznych i będzie początkiem ich drogi do sukcesu.


RENATA SALAMON – Edukacja dla bezpieczeństwa

Jestem absolwentką wydziału historyczno-socjologicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. W trakcie pracy zawodowej systematycznie podnosiłam swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy nauczyciela i wychowawcy, a praca z dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji. Staram się by moi uczniowie potrafili pokonywać przeszkody w drodze do celu. By wierzyli we własne siły i w to, że mogą realizować własne marzenia. Od początku mojej pracy w szkole dbam  o humanistyczny i patriotyczny akcent w wychowaniu dzieci i młodzieży. Z wykształcenia jestem historykiem i historia jest moją pasją od lat. Interesuję się też polityką, a relaksuje mnie dobra książka i film. Staram się być pomocna i oddana temu co robię. W życiu potrafię cieszyć się z małych rzeczy. Moje motto „Bądź dobry dla innych, pomagaj, dziel się uśmiechem, a już zmieniasz świat”.


JUSTYNA WYSKIEL – Pedagog, pedagog specjalny

  Ukończyłam studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku Padagogika Opiekuńczo-Wychowawcza oraz studia podyplomowe z Resocjalizacji i Socjoterapii. Nieustannie staram się pogłębiać swoją wiedzę na kursach, szkoleniach i konferencjach dotyczących edukacji i wychowania. Od czasów studiów jestem związana z zawodem pedagoga i wychowawcy oraz wolontariuszką organizującą wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży.

Kocham pracę z dziećmi i młodzieżą. Chcę towarzyszyć im w rozwoju, być dla nich wsparciem i podporą, a jednocześnie czerpać od nich siłę, doświadczenie i radość. Wspólnie uczymy się być dobrymi ludźmi.


ANNA SIECZKOWSKA – BOCHO – Nauczyciel współorganizujący kształcenie, sekretariat szkoły

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie na kierunku administracja publiczna. Ukończyłam również w Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Jako nauczyciel współorganizujący kształcenie, monitoruję pracę ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji. Cechuje mnie spokój oraz cierpliwość. Prywatnie lubię dobrą książkę.


KAMILA ZWIERZAŃSKA – Nauczyciel współorganizujący kształcenie, zajęcia logopedyczne

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie: kierunek pedagogika specjalna. Ukończyłam również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Filia w Warszawie: kierunek logopedia. Uczestniczę w różnych kursach, szkoleniach i warsztatach w celu wzbogacenia swojego warsztatu pracy.

Obecnie pracuję jako nauczyciel współorganizujący kształcenie. Ponadto prowadzę zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia logopedyczne. Ważne jest dla mnie indywidualne podejście do dziecka, jego zainteresowań i potrzeb. W codziennej pracy z dziećmi staram się zapewnić im poczucie bezpieczeństwa oraz przyjazną i życzliwą atmosferę.


KS. DR KRZYSZTOF BUDZYŃ – Religia

Podobno… ludzie po 50–ce częściej zamyślają się nad tym, co było niż nad tym, co jeszcze będzie w ich życiu… Jeśli patrzę wstecz na moje życie to widzę:

 – doktora teologii, który 11 lat życia spędził na wyższych studiach
– 26 letniego księdza, który po 50-ce został administratorem parafii (prawie proboszczem)
– nauczyciela religii w ZS Energetycznych i IV LO w Rzeszowie
– nauczyciela konsultanta w PCEN w Rzeszowie
– rezydenta (mieszkańca) kilku parafii i DD Tabor w Rzeszowie.

W sumie fajnie… ale wolę jeszcze marzyć i planować… W przyszłości widzę siebie jako:

– wspaniałego katechetę, którego dzieci uwielbiają :)
– cudownego proboszcza, który zna się także na ekonomii, architekturze, prawie i „budowlance” :)
– wyśmienitego muzyka, który jest wirtuozem akordeonu :)
I jeszcze… świetnie zapowiadającego się, wybitnego specjalistę… w kilku innych dziedzinach życia… :)


KAROLINA ZNAMIROWSKA – Psycholog

 

Nazywam się Znamirowska Karolina. Ukończyłam psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dodatkowo jestem specjalistą w dziedzinie Terapii Uzależnień. W wolnym czasie moją pasją jest taniec i kontakt z naturą.