Kalendarz uczniowski

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

L.p. Organizacja roku szkolnego  Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2020 r.
3. Ferie zimowe 4 -17 stycznia 2021 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 1 -6 kwietnia 2021 r.
5. Zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021 r.
6. Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych 2020/2021
1. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych ………..
2. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych  ………..
3. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 25-27.05.2021 r. egzamin ósmoklasisty
4. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 4.06.2020 r.
5. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 24.06.2020 r.
Terminarz zebrań z rodzicami 2020/2021
1. Spotkanie informacyjne 9.09.2020 r. godz. 17.30
2. Spotkanie informacyjne o postępach w nauce uczniów 18.11.2020 r. godz. 17.30
3.  Podsumowanie pracy szkoły I półrocze 2020/2021 10.02.2021 r. godz. 17.30
4. Spotkanie informacyjne o postępach w nauce uczniów 21.04.2021 r. godz. 17.30
Dodatkowe konsultacje dla rodziców rok szkolny 2020/2021
1. Konsultacje dla rodziców 21.10. 2020 r. godz. 17.30
2. Konsultacje dla rodziców 16.12. 2020 r. godz. 17.30
3. Konsultacje dla rodziców 24.03.2021 r.  godz. 17.30
4. Konsultacje dla rodziców 2.06.2021 r.  godz. 17.30

 

 450 total views,  2 views today