Kalendarz uczniowski

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

L.p. Organizacja roku szkolnego  Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2021 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2021 r.
3. Ferie zimowe 14-27 luty 2022 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 14-19 kwietnia 2022 r.
5. Zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2022 r.
6. Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych 2021/2022
1. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 12.11.2021r.
2. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych  07.01.2022r.
3. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 02.05.2022r.
4. Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych 24-26.05.2022 r. egzamin ósmoklasisty
5. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 17.06.2022r.
6 Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 23.06.2022r
Terminarz zebrań z rodzicami 2021/2022
1. Spotkanie informacyjne 15.09.2021 r. godz. 17.30
2. Spotkanie informacyjne o postępach w nauce uczniów 24.11.2021 r. godz. 17.30
3.  Podsumowanie pracy szkoły I półrocze 2020/2021 26.01.2022 r. godz. 17.30
4. Spotkanie informacyjne o postępach w nauce uczniów 27.04.2022 r. godz. 17.30
Dodatkowe konsultacje dla rodziców rok szkolny 2021/2022
1. Konsultacje dla rodziców 20.10. 2021 r. godz. 17.30
2. Konsultacje dla rodziców 15.12. 2021 r. godz. 17.30
3. Konsultacje dla rodziców 30.03.2022 r.  godz. 17.30
4. Konsultacje dla rodziców 25.05.2022 r.  godz. 17.30

Klasyfikacja śródroczna – 26.01.2022r. 

Klasyfikacja roczna – 15.06.2022r.

 907 total views,  2 views today