Kalendarz uczniowski

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

L.p. Organizacja roku szkolnego  Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2023 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2023 r.
3. Ferie zimowe 29 syczeń – 11 luty 2024 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
5. Zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2024 r.
6. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych 2023/2024
1. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 29-30.04.2024r.
2. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych  2.05.2024r.
3. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 14-16.05.2024r. egzamin ósmoklasisty
4. Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych 31.05.2024.
5. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 20.06.2024r.
6 Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych
Terminarz zebrań z rodzicami 2023/2024
1. Spotkanie informacyjne 20.09.2023 r. godz. 17.30
2. Spotkanie informacyjne o postępach w nauce uczniów 22.11.2023 r. godz. 17.30
3.  Podsumowanie pracy za I półrocze 2023/2024 24.01.2024 r. godz. 17.30
4. Spotkanie informacyjne o postępach w nauce uczniów 24.04.2024 r. godz. 17.30
Dodatkowe konsultacje dla rodziców rok szkolny 2023/2024
1. Konsultacje dla rodziców 18.10. 2023 r. godz. 17.30
2. Konsultacje dla rodziców 20.12. 2024 r. godz. 17.30
3. Konsultacje dla rodziców 20.03.2024 r.  godz. 17.30
4. Konsultacje dla rodziców 22.05.2024 r.  godz. 17.30

Klasyfikacja śródroczna – 19.01.2024r. 

Klasyfikacja roczna – 14.06.2024r.

Loading