Historia

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MOGIELNICY

Do roku 1932 na terenie naszej wsi nie istniała szkoła, bowiem nie funkcjonowała samodzielna gromada Mogielnica. Dzieci uczęszczały do sąsiednich wsi: Niechobrza, Boguchwały i Lutoryża. Co bardziej świadomi mieszkańcy zaczęli myśleć o zorganizowaniu szkoły, aby dzieci nie musiały przemierzać dalekiej drogi i przede wszystkim mogły ukończyć podstawową edukację. To zamierzenie zostało zrealizowane właśnie w 1932 roku, poprzez uruchomienie trzyklasowego punktu nauczania w domu prywatnym u Stanisława Brody (nauka w budynku trwała do 1939 roku). Pierwszym kierownikiem szkoły został Jan Ulrych, który z dniem 1 września 1932 roku otrzymał mianowanie na nauczyciela tymczasowego 1- klasowej publicznej szkoły powszechnej w Niechobrzu „Mogielnice”.

0019W czasie II wojny światowej nauka nie została przerwana. Nadal prowadzono ją w zakresie 3-letniej szkoły powszechnej w domu prywatnym u Mateusza Kyca, W 1947 roku Mogielnica otrzymała drewniany barak , Ze względu na niewystarczającą liczbę sal, część dzieci nadal uczyła się w domach prywatnych u Józefa Chrzanowskiego i Tomasza Gila. Starsze klasy nie musiały już uczęszczać do sąsiednich wsi. Dnia 16 XI 1958 roku oddano do użytku budynek nowej szkoły. W roku szkolnym 1974/1975 roku wprowadzone zostają Zbiorcze Szkoły Gminne. Uczniowie od piątej klasy muszą udać się do Boguchwały. Ze szkoły zostaje zabranych wiele pomocy, w tym dość bogato wyposażona biblioteka szkolna i przekazana do zbiorczej szkoły w Boguchwale.

Szkoła wraz z upływem lat niszczała i nie spełniała pod względem lokalowym wymogów nowoczesnej placówki. Decyzję o rozpoczęciu remontu podjęto i ukończono go w 1982 roku. Starania zapoczątkowane przez dyrektora p.Kazimierza Warchoła, następnie przez p.Macieja Zięcinę, kontynuowała dyrektor szkoły p.Zofia Iwińska. Wraz z upływem czasu i wyremontowana szkoła przestała wystarczać. W1994 roku na zebraniu wiejskim podjęto uchwałę o przeznaczeniu budżetu wsi na rozbudowę szkoły.

Od roku szkolnego 1994/95 dyrektorem szkoły została p.Alicja Słysz. Na czas rozbudowy adaptowano pomieszczenia w Domu Ludowym i od 4 września 1995 roku tam odbywała się nauka. 13 grudnia 1997 roku był więc szczególnym dla całej miejscowości a szczególnie dla uczniów i nauczycieli. Miała wówczas miejsce uroczystość oddania do użytku nowej szkoły. Po rozbudowie szkoła posiadała siedem sal lekcyjnych, jadalnię, bibliotekę, dwie szatnie. W 2000 r. dyrektorem szkoły została p.Marzena Bardzik. W czasie jej kadencji bardzo ważny był rok 2005. Wtedy do użytku została oddana nowa sala gimnastyczna; dzięki przystąpieniu do projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” placówka otrzymała kompletne wyposażenie pracowni komputerowej, a 16 października odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II. W roku szkolnym 2014/2015 przy Szkole Podstawowej w Mogielnicy powstały dwa oddziały zamiejscowe Przedszkola Publicznego w Boguchwale dla 40 dzieci w wieku 3-5 lat.

Od 1 września 2015r. dyrektorem szkoły jest p.Łukasz Bubicz. Szkoła w Mogielnicy jest placówką nowoczesną, spełniającą wymagania współczesnego nauczania i wychowania. Postrzegana jest jako szkoła o wysokim poziomie nauczania, bezpieczna, przyjazna uczniom, rodzicom i środowisku lokalnemu. Stale poszerza swoją ofertę edukacyjną i unowocześnia bazę dydaktyczną, aby umożliwiać uczniom wszechstronny rozwój i rzetelną edukację. Wyróżnia się wynikami egzaminów zewnętrznych. Plasujemy się w czołówce szkół i od wielu lat jesteśmy lepsi od szkół z powiatu rzeszowskiego i województwa podkarpackiego.

Posiadamy piękne sale lekcyjne bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny (laptopy, projektory, tablicę interaktywną), pracownię informatyczną, w której każdy uczeń pracuje na samodzielnym stanowisku.

Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Uczęszcza do niej niespełna stu uczniów. Sprzyja to nie tylko indywidualizacji nauczania, ale także tworzeniu ciepłej atmosfery.

Młodsi uczniowie mogą korzystać z placu zabaw, brać udział w zajęciach świetlicowych, a starsi korzystają z siłowni zewnętrznej, boiska do piłki plażowej. Wszyscy chętnie odwiedzają bibliotekę szkolną. Obiekt jest ogrodzony i monitorowany co zapewnia większe bezpieczeństwo uczniom.