AKTUALNOŚCI

Warsztaty z zakresu profilaktatyki uzależnień

Początkiem października w naszej placówce odbyły się spotkania warsztatowe dla uczniów z klas VII-VIII dotyczące szkodliwości używek takich jak dopalacze, narkotyki oraz skutków uzależnienia od gier komputerowych. Zajęcia przeprowadzane były przez specjalistów z Fundacji na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL z Rzeszowa.

Uczniowie dowiedzieli się, jakie zagrożenia niosą ze sobą dopalacze oraz wzięły udział w dyskusji na temat wpływu używek na ich zdrowie i życie. Prowadząca zajęcia położyła duży nacisk na uświadomienie młodzieży negatywnych skutków substancji uzależniających oraz gier komputerowych, omówiła sposoby niszczenia przez nie organizmu oraz ich destrukcyjny wpływ na psychikę młodego człowieka.

Część zajęć przeznaczona była na ćwiczenia z zakresu asertywności. Uczniowie odgrywali scenki, które miały uświadomić im, w jaki sposób powinni się zachować, gdy ktoś namawia ich do eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi. W czasie zainscenizowanych mini dram dzieci dostawały wskazówki mające na celu wzmocnienie ich pewności siebie oraz ćwiczyły umiejętność stanowczego wyrażenia sprzeciwu w sytuacjach trudnych. Pracowały też nad przygotowaniem map mentalnych, na których zapisywały skojarzenia związane z uzależnieniem od dopalaczy oraz charakteryzowały istotę postawy  asertywnej. Notatki uczniów były na bieżąco omawiane i weryfikowane przez prowadzącą.

 

Loading

Powiązane wpisy