AKTUALNOŚCI

Obchody Rocznicy Konstytucji 3 – Maja

Tradycją  stało  się  już,  że  co  roku  – w  naszym  środowisku – zbieramy  się  na  majowej  uroczystości.  Nasza  obecność  tu  jest  wyrazem  patriotycznych  postaw  dzieci  i  młodzieży  oraz  całej  społeczności .

W  dniu  tym  ponownie  odtwarzamy  i  przeżywamy  brzemienne  dla  przeszłości  Polski  chwile, gdy  obóz  patriotów  polskich  wyrwał  naród    z  zaklętego  kręgu  niemocy,  rozkładu  i  zgorszenia.

Konstytucja  3  Maja – druga  na  świecie,  a  pierwsza  w  Europie  –  była  widocznym  znakiem  siły  narodu  polskiego,  który  w  trudnym  okresie  dziejowym  zdołał  położyć  podwaliny  pod  odrodzenie  narodowe.

Pamięć  o  Konstytucji  3  Maja  jesteśmy  winni  naszym  przodkom – wielkim patriotom. Realizujemy  też  ich  testament  patriotyczny – przekazania  wielkich  wartości  demokracji – wobec  współczesnych  pokoleń, a  zwłaszcza  wobec  dzieci.

Czynimy  to  z  pokorą  a  zarazem  dumą  narodową,  że  jesteśmy  Polakami,  że  mamy  własną  tożsamość,  że  dziś  –  realizując  ten  testament – wnosimy  do  kultury  europejskiej  wartości,  o  które  walczyli  nasi  przodkowie  w  okresie  Sejmu  Czteroletniego. 

Nasza tegoroczna uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru,  przemówienia Pana Dyrektora oraz odśpiewania hymnu państwowego. Następnie uczniowie klas IV – VII zaprezentowali program słowno – muzyczny. Nierozerwalnym elementem inscenizacji stała się trudna, skłaniająca do refleksji poezja. Była ona nawiązaniem do rodzącej się w bólach polskiej niepodległości. Przepięknym akcentem  przedstawienia były utwory muzyczne, przygotowane przez Pana Dominika: „Marsz Polonia”; „Mazurek 3-go Maja”; „Jest takie miejsce”; „Orle biały”. Każdy z tych utworów nie tylko ubarwiał uroczystość, ale przede wszystkim był alegorycznym przedstawieniem wartości, które powinny być drogowskazem w życiu każdego z nas.

Serdecznie dziękuję Pocztowi Sztandarowemu, występującym podczas akademii Uczniom, Panu Dominikowi, Księdzu Mariuszowi oraz Pani Natalii. Dziękuje też serdecznie za obecność Przedszkolakom – żywimy nadzieje, że i w ich serduszkach zasialiśmy ziarnko – Polaka Patrioty.

Powiązane wpisy