ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Zajęcia rozwijająco – uaktywniające z języka niemieckiego

Opiekun: Małgorzata Mitał

Zajęcia realizowane są w każdą środę w godzinach 1400 – 1430 i przeznaczone dla uczniów klasy VII, którzy pragną poszerzyć nabywane umiejętności językowe, rozwinąć umiejętności wypowiadania się w języku niemieckim, rozumienia ze słuchu oraz czytania ze zrozumieniem. Podczas zajęć wykorzystywane są różne pomoce dydaktyczne (m.in. karty obrazkowe i wyrazowe, plansze, karty pracy, gry dydaktyczne) uatrakcyjniające zajęcia. Uczniowie wykonują również wiele ćwiczeń utrwalających struktury leksykalno – gramatyczne poznane podczas lekcji obowiązkowych z języka niemieckiego.

 

Powiązane wpisy