ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Zajęcia wspomagające dla uczniów klasy 3

Opiekun: Beata Głodowska

Zajęcia odbywają się poniedziałek o godz. 11.35-12.20

Zajęcia wspomagające rozwój ucznia z trudnościami w nauce. Głównym celem zajęć jest pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności w nauce szkolnej, wyrównywanie istniejących braków, wyrabianie samodzielności i motywacji do nauki oraz stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka na miarę indywidualnych możliwości.

Loading

Powiązane wpisy