ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Klub badawczo – doświadczalny „Młody przyrodnik”

Klub badawczo – doświadczalny ” Młody przyrodnik”

Opiekun: Anna Kocój

Zajęcia odbywają się w czwartek o godz. 11:20- 12:05

Zajęcia są adresowane do uczniów klas 1–3 interesujących się zjawiskami przyrodniczymi, światem roślin i zwierząt. Klub  ma na celu wyrabianie w uczniach ciekawości, zwrócenie uwagi na to, czego sami jeszcze nie dostrzegli, prowokowanie i motywowanie do stawiania pytań, uczenie poszukiwania odpowiedzi, a także zachęcanie do prowadzenia obserwacji i badań oraz pogłębiania wiedzy z zakresu poznanych zagadnień.

Powiązane wpisy