AKTUALNOŚCI

Uroczystości z okazji Święta Niepodległości

Przez wiele wieków postępował proces powolnego rozkładu państwa polskiego. Poprzez rozliczne przywileje dla szlachty, konstytucję „Nihil Novi”, liberum veto, prowadzone wojny, a przede wszystkim wstrzymanie istotnych reform ojczyzna znalazła się na skraju upadku. Rosnąca potęga państw sąsiednich była sygnałem do reform, które próbowano podjąć w XVIII wieku (m.in. Konstytucja 3 Maja czy reformy oświatowe). Podział polskiego społeczeństwa, naciski sąsiadów nie pozwoliły jednak zatrzymać negatywnych skutków dawno już rozpoczętego procesu, którego punktem kulminacyjnym stały się trzy rozbiory kraju (1772, 1793, 1795), a w ich rezultacie utrata niepodległości na długie 123 – lata.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Państwo polskie zostało wymazane z map Europy i Świata, ale nigdy nie ustało w staraniach o odzyskanie swojej wolność i niezależność. Najlepszy tego przykładem była chociażby epoka wojen napoleońskich (Legiony Polskie), powstania narodowe (1830, 1863), czy Wiosna Ludów (1848). Ruchom narodowo – wyzwoleńczym zawsze towarzyszyła działalność wybitnych: pisarzy, poetów, malarzy czy polityków, dla których wolna ojczyzna stała się mottem życiowych dążeń.

To właśnie w tej epoce urodził się i rozpoczął swoją działalność polityczną Marszałek Józef Piłsudski. Warto w tym miejscu przytoczyć jego słowa „być zwy­ciężonym i nie ulec to zwy­cięstwo, zwy­ciężyć i  spocząć na  laurach – to klęska”.  Te słowa najlepiej obrazują charakter człowieka, który stał się symbolem walki o polską niepodległość.

Dziś słowo „niepodległość” wciąż może wiele znaczyć, wciąż może być symbolem pokolenia ludzi młodych, dla których zawsze będzie kluczem do zrozumienia historii swojego narodu.

Przytoczmy raz jeszcze słowa Marszałka Piłsudskiego „naród, który nie sza­nuje swej przeszłości nie zasługu­je na sza­cunek te­raźniej­szości i nie ma pra­wa do przyszłości”. Dziś nie wolno nam zapominać o tych dzięki którym możemy żyć   w wolnym, niepodległym kraju; tych dla których „Ojczyzna” stała się symbolem marzeń popychających do największych poświęceń

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Uczniowie SP w Mogielnicy udowodnili, że słowa te nie są im obce, że patriotyzm odgrywa w ich życiu ważną rolę. W dniu 10 listopada w szkole odbyła się akademia upamiętniająca wydarzenia, które miały miejsce 97 lat temu. Autorski program wzbogacony tematyczną prezentacją multimedialną przedstawiony przez uczniów klasy V i VI doskonale zobrazował podniosły charakter odzyskania upragnionej niepodległości.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Dzień później, tj. 11 listopada zgodnie z tradycją dwóch wcześniejszych lat odbyła się straż honorowa pod pomnikiem znajdującym się obok szkoły. W straży wzięli udział: Olga Rojowska, Oliwia Gubernat, Kamil Angowski, Olga Musiał, Justyna Sagan, Kinga Baran, Kacper Kawa, Kacper Szczepanik, Patrycja Włodyka, Katarzyna Rozborska, Klaudia Fałat, Gabriela Michalak, Dominik Janada, Kamil Grzebyk, Kacper Kokot, Miłosz Niedziałek, Arkadiusz Mazur, Kajetan Ożóg, Karol Gosztyła, Karolina Grzebyk oraz Tymoteusz Pytko.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

 

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

 

Powiązane wpisy