AKTUALNOŚCI

Z KULTURĄ NAM DO TWARZY

Wraz z nowym rokiem szkolnym nasza placówka podjęła kolejne wyzwanie. Klasy I-III wezmą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”. Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz piąty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020/2021: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Celem Projektu jest wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele). Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Projekt składa się z trzech modułów:

Moduł I: W krainie muz,

Moduł II: Piękno regionu,

Moduł III: Kocham, lubię, szanuję.

 

Mamy nadzieję, że już niebawem będziemy mogli pochwalić się pierwszymi efektami pracy najmłodszych uczniów naszej szkoły.

 

Powiązane wpisy