AKTUALNOŚCI PROJEKTY UNIJNE

WYŻSZA JAKOŚĆ EDUKACJI W GMINIE BOGUCHWAŁA

 

„Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała” to projekt realizowany w ramach konkursu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Środki na jego realizację będą pochodzić z budżetu gminy oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt będzie realizowany przez 10 szkół podstawowych z terenu gminy oraz Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale. W pierwszej kolejności, od kwietnia 2019 roku, zostaną zrealizowane szkolenia dla ponad 180 nauczycieli. Kolejnym zadaniem będzie zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia szkolnych pracowni, m.in. wyposażenie laboratoryjne, zestawy meteorologiczne, sprzęt komputerowy, drukarki 3D, a nawet roboty. Główna część projektu – organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z przedmiotów przyrodniczych, informatyki oraz języków obcych – będzie realizowana od września 2019 roku. Zakończenie projektu planowane jest na czerwiec 2020 roku.

Działania dla uczniów będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu nauczania, otworzy dalszą ścieżkę edukacji uczniom oraz pozwoli znaleźć w przyszłości dobrą pracę.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 992 749,52 zł. Wartość dofinansowania w ramach RPO WP to 1 893 109,52 zł.

Do pobrania: regulamin

Loading

Powiązane wpisy