AKTUALNOŚCI

GMINNA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO – ODDANIE DO UŻYTKU NOWEGO BUDYNKU SZKOLNEGO

 Tegoroczna inauguracja roku szkolnego w naszej Placówce miała szczególnie uroczystą oprawę. W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy przewidziano Gminną Inaugurację Roku Szkolnego, która zbiegła się z uroczystym oddaniem do użytku nowego budynku szkoły.

Szkolną ceremonię poprzedziła Msza Święta w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego i Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. O oprawę liturgii zadbała Schola, oraz Poczet Sztandarowy, a słowo boże wygłosił proboszcz parafii ks. Stanisław Zimny.

Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy jego uczestnicy udali się przed budynek nowej szkoły by tam uczestniczyć w ceremonii jego otwarcia. Poświęcenia gmachu szkolnego dokonał ks. Mariusz Godek, który naszej społeczności szkolnej, z racji kilkuletniej bardzo owocnej współpracy, jest szczególnie bliski. Przy tej okazji oczywiście nie mogło zabraknąć nawiązań do tego okresu, co zapewne w nie jednym sercu wywołało spore poruszenie. W kontynuacji uroczystości nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi, do którego zaproszeni zostali Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale Tadeusz Rak, Radny Rady Miejskiej w Boguchwale Antonii Ziobro, Sołtys Sołectwa Mogielnica Maria Niedziałek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mogielnicy Łukasz Bubicz, starsza wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Alina Szczepańska, Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie Bogumiła Buda, Przewodniczący Rady Rodziców Sławomir Warzocha oraz uczniowie.

Bezpośrednio na sali gimnastycznej wszystkich zaproszonych gości „Polonezem” przywitali najmłodsi uczniowie, a zdolnościami wokalnymi „uraczyła” uczennica klasy ósmej Kinga Szalacha. Po odśpiewaniu hymnu Szkoły i przywitaniu wszystkich uczestników gali, głos zabrał dyrektor szkoły pan Łukasz Bubicz, a następnie nasi goście. Pan Burmistrz skupił swoją uwagę na procesie budowania gminnej oświaty w oparciu o wysokie standardy, przedstawiciele Kuratorium podkreślali znaczenie oświaty w procesie kształtowania odpowiednich postaw wśród dzieci, a nasi przyjaciele ze Słowacji w osobie Pani Dyrektor z ZS Lúčna Blazeny Matisovej zwracali uwagę na idealne wręcz relacje obu zaprzyjaźnionych szkół. Pani st. wizytator KO w Rzeszowie odczytała również list w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch.

Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja multimedialna „Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”, która przybliżyła historię szkolnictwa w Mogielnicy. Ze szczególnym wzruszeniem obejrzeli ją licznie zebrani na ceremonii byli nauczyciele i uczniowie. Zapewne każda osoba z tej grupy poszukiwała siebie na kolejnych zdjęciach prezentacji, by wspomnieć piękno minionych szkolnych lat. Uzupełnieniem tej części wspólnego świętowania była prezentacja książki Pani Ewy Ziemby pt. „Historia Szkoły Podstawowej w Mogielnicy w dokumentach i wspomnieniach”. Autorka przedstawiając publikację barwnie opowiadała o historii mogielnickiej edukacji. Liczne anegdoty, poparte fotografiami ponownie poruszyły zgromadzonych gości. W kuluarach niejedna osoba wracała do wybranych fragmentów prezentacji Pani Ewy dodając własne wspomnienia.

Ostatnim akordem inauguracji był występ artystyczny „Stan Tutaj Show – Parodie”. Stanisław Tutaj, kabareciarz z Kielc działający od 1983 roku na scenie w swoim repertuarze komentuje aktualną rzeczywistość społeczno-polityczną oraz śpiewa piosenki znanych artystów ze zmienionym tekstem. Tym razem przyszło mu się zmierzyć z nietypową jak dla niego „szkolną” publicznością, lecz z zadaniem poradził sobie „komediowo”.

Po zakończeniu występu doszło do jeszcze jednego wzruszającego momentu. Otóż zaszczytnym tytułem PRZYJACIELA Szkoły, w podziękowaniu za otwarte serca, życzliwość i przychylność wobec działań szkoły, wyróżnieni zostali ks. Proboszcz Stanisław Zimny oraz Sołtys Sołectwa Pani Maria Niedziałek.

Podczas inauguracji roku szkolnego 2019/2020 nie mogło oczywiście zabraknąć uczniów naszej Szkoły, którzy w tym dniu w swoich klasopracowniach spotkali się ze swoimi wychowawcami. W tym czasie licznie zebrani goście mieli możliwość podziwiania kronik szkolnych oraz tematycznych wystaw poświęconych historii szkolnictwa w Mogielnicy. Każda osoba mogła dokonać także wpisu do pamiątkowej księgi przygotowanej na tą uroczystość.

Serdecznie dziękujemy za obecność podczas naszej ceremonii władzom Gminy Boguchwała z Panem Wiesławem Kąkolem na czele, przedstawicielom Kuratorium Oświaty, Regionalnej Sekcji OiW NSZZ „Solidarność”, Radzie Rodziców, Dyrektorom Szkół z terenu Gminy, Gościom ze Słowacji, byłym Nauczycielom i Pracownikom Szkoły, Rodzicom, Uczniom oraz mieszkańcom Mogielnicy.

Rok szkolny 2019/2020, w nowych komfortowych warunkach pracy, uważamy za otwarty.

Loading

Powiązane wpisy