AKTUALNOŚCI

Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień

W październiku w naszej placówce odbyły się dwa spotkania warsztatowe dla dzieci z klas IV-VI prowadzone przez pedagoga. W czasie zajęć poruszane były kwestie szeroko pojmowanej profilaktyki uzależnień, asertywności oraz bezpiecznego i zdrowego stylu życia.

IMG_7972Dzieci dowiedziały się, jakie zagrożenia niosą ze sobą dopalacze oraz wzięły udział w dyskusji na temat wpływu używek na ich zdrowie i życie. Prowadząca, pani Justyna Herman, położyła duży nacisk na uświadomienie młodzieży negatywnych skutków substancji uzależniających, omówiła sposoby niszczenia przez nie organizmu oraz ich destrukcyjny wpływ na psychikę młodego człowieka.

Część zajęć przeznaczona była na ćwiczenia z zakresu asertywności. Uczniowie odgrywali scenki, które miały uświadomić im, w jaki sposób powinni się zachować, gdy ktoś namawia ich do eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi. W czasie zainscenizowanych mini dram dzieci dostawały wskazówki mające na celu wzmocnienie ich pewności siebie oraz ćwiczyły umiejętność stanowczego wyrażenia sprzeciwu w sytuacjach trudnych. Pracowały też nad przygotowaniem map mentalnych, na których zapisywały skojarzenia związane z uzależnieniem od dopalaczy oraz charakteryzowały istotę postawy  asertywnej. Notatki uczniów były na bieżąco omawiane i weryfikowane przez prowadzącą. W trakcie prelekcji została także wyświetlona prezentacja multimedialna podsumowująca te lekcje. Wyraźną puentą zajęć było jednoznaczne ostrzeżenie skierowane w stronę dzieci: dopalacze i inne używki to zakamuflowana śmierć!

Z doświadczenia specjalistów mogli skorzystać także obecni wychowawcy. W czasie rozmowy z nimi prowadząca podkreśliła, jak ważną rolę w zapobieganiu uzależnieniom ma rodzic, najbliższa dziecku osoba. Zwróciła uwagę na to, iż sprawą priorytetową jest budowanie odpowiedniej relacji pomiędzy dziećmi a dorosłymi opartej na obustronnym zaufaniu i wierze młodego człowieka, iż w trudnej sytuacji może liczyć na ich pomoc.

Powiązane wpisy