AKTUALNOŚCI

Spotkanie ogólne z rodzicami…

Serdecznie zapraszam wszystkich Rodziców na spotkanie ogólne (wywiadówkę), które odbędzie się we wtorek 24 listopada o godz.17.oo.

W tym dniu odbędzie się również Akademia upamiętniająca 97. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz spotkanie z zaproszonym specjalnie na tę uroczystość Gościem specjalnym – generałem Tomaszem Bąkiem, byłym szefem Oddziału Szkolenia Wielonarodowej Dywizji w Iraku, zastępcą dowódcy polskiej brygady podczas misji stabilizacyjnych w Iraku oraz dowódcą 21. Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa.

Generał wygłosi referat na temat kształtowania postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży oraz budowania świadomości i tożsamości narodowej społeczeństwa w obliczu współczesnych zagrożeń. Podczas spotkania uczniowie kl.4-6 będą zadawać pytania Gościowi specjalnemu, który następnie nagrodzi te najciekawsze.

Serdecznie zapraszam.

Sylwetka Generała Tomasza Bąka (za pl.wilkipedia.org)

Wykształcenie
Jest absolwentem Wyższej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu w specjalności rozpoznawczej (1989). W latach 1995-1997 ukończył Akademię Obrony Narodowej w Warszawie z pierwszą lokatą, natomiast w 2002 roku uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy traktującej o udziale wojsk polskich w międzynarodowej misji pokojowej na terenie Kosowa. W Akademii Obrony Narodowej odbył również studia podyplomowe (1999). Posiada znajomość języka angielskiego i rosyjskiego.
Służba wojskowa
Gen._bryg._Tomasz_Bąk
Na pierwsze stanowisko – dowódcy plutonu rozpoznawczego – został skierowany do 18 batalionu desantowo-szturmowego w Bielsku-Białej. Następnie był dowódcą kompanii szturmowej oraz oficerem operacyjnym w sztabie 18 batalionu desantowo-szturmowego[2]. W okresie od 1993 do 1995 roku przebywał na Misji Obserwacyjnej Sił Narodów Zjednoczonych ds. Nadzoru Rozdzielenia Wojsk na Wzgórzach Golan w Syrii (UNDOF), gdzie pełnił kolejno funkcje zastępcy dowódcy kompanii piechoty i dowódcy kompanii piechoty. Przez krótki okres w 1997 roku zajmował stanowisko starszego oficera specjalisty w Dowództwie 6 Brygady Desantowo-Szturmowej im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego w Krakowie, po czym powrócił do 18 bielskiego batalionu desantowo-szturmowego im. kpt. Ignacego Gazurka. W latach 1997-1999 był szefem sztabu – zastępcą dowódcy, a następnie szefem szkolenia – zastępcą dowódcy tej jednostki wojskowej. W 2000 roku został dowódcą 18 bielskiego batalionu desantowo-szturmowego im. kpt. Ignacego Gazurka i brał udział w Siłach Utrzymania Pokoju NATO w Kosowie (KFOR). Od 2002 roku przebywał na misji Sił Stabilizacyjnych NATO w Bośni i Hercegowinie (SFOR), zajmując stanowiska szefa Wydziału Operacji Specjalnych Kwatery Głównej SFOR oraz szefa Sztabu Polsko-Nordyckiej Grupy Bojowej. W 2003 roku wyznaczono go szefem sztabu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w Rzeszowie. Dwa razy uczestniczył w Misji Stabilizacyjnej w Iraku, jako szef Oddziału Szkolenia Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe (2004) i zastępca dowódcy polskiej brygady (2005-2006). Od 2006 do 2007 roku był komendantem Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach.
W dniu 15 sierpnia 2007 roku został mianowany generałem brygady, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wyznaczony dowódcą 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie. 11 lutego 2008 roku przejął obowiązki dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich[3] i pełnił je do 2010 roku.
Ordery i odznaczenia

Powiązane wpisy