PROGRAMY EDUKACYJNE

Programy edukacyjne

1. Uczniowie klasy I biorą udział w programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.

„Akademia Bezpiecznego Puchatka” to ogólnopolski program edukacyjny, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Ważnym elementem tych działań jest uświadomienie uczniom różnego rodzaju niebezpieczeństw oraz nauczenie, jak ich unikać i  jak postępować w razie ich zaistnienia.

2. Uczniowie klas I-IV biorą udział w programie ” Bezpieczna szkoła – Bezpieczny uczeń +”

Celem programu jest szeroko rozumiana poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole, jak i poza nią. Po zrealizowaniu szeregu zadań szkoła otrzyma tytuł „Bezpieczna szkoła – Bezpieczny uczeń+”

3. Uczniowie klas  IV – IV biorą udział w programie „Ja czytam”.

Ja czytam! to kampania społeczna, której celem jest rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży przez organizację w szkołach Dyskusyjnych Klubów Edukacyjnych.

4. Uczniowie klasy II i III biorą udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-prewencyjnej „Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu” .

Ogólnopolska kampania edukacyjno-prewencyjna Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu ma na celu ochronę małoletnich w Polsce przed zagrożeniami wiążącymi się z korzystaniem z internetu. Zadanie to realizowane jest poprzez przeprowadzenie szeregu działań o charakterze edukacyjnym i prewencyjnym.

5. Uczniowie klasy IV biorą udział w projekcie „Lepsza szkoła dla uczniów”.

Nauczyciel matematyki uczestniczą w Projekcie edukacyjnym „Lepsza szkoła” pomagającym w lepszym przygotowaniu do sprawdzianu w zakresie matematyki. Projekt przygotowuje i realizuje Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

6. Uczniowie klas I-VI biorą udział w projekcie „Spotkania z podróżnikiem” – Grupa „Trzask”.

Grupę stanowi zespół młodych ludzi, ciekawych świata i dążących do jego poznania. Spotkaniom towarzyszy bogaty materiał fotograficzny z dotychczasowych podróży (między innymi: Norwegia, Indie, Iran, Tajlandia, Kambodża, Wietnam, Laos, Meksyk, Chiny, Peru, RPA…) Pokazywanym fotografiom towarzyszy bogaty opis słowny zawierający dziesiątki istotnych dla danego rejonu świata informacji, masę ciekawostek, sytuacji i przygód, które miały miejsce w czasie trwania wyjazdu.

7. Uczniowie klas I-III biorą udział w programie „Spotkania ze Szkołą Muzyczną Yamaha”.

Program obejmuje cykl audycji muzycznych prowadzonych przez muzyków ze Szkoły Muzycznej YAMAHA w Rzeszowie. Głównym celem tych zajęć jest przybliżenie sztuki muzycznej poprzez prezentację instrumentów muzycznych oraz zapoznanie z różnymi tematami z dziedziny muzyki.

8. Uczniowie klas I-VI biorą udział w  programie  „Spotkania młodych inżynierów” (innowacja pedagogiczna)

Program (innowacja pedagogiczna) obejmuje cykl zajęć podczas, których uczniowie szkoły będą poznawać wiele zagadnień związanych m.in. z takimi dziedzinami nauki jak: robotyka, mechanika czy fizyka. Zajęcia będą prowadzone na terenie szkoły przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i studentów Politechniki Rzeszowskiej oraz zespół projektowy „Naukowy Zawrót Głowy”. Tematyka zajęć prowadzonych przez Politechnikę Rzeszowską to m.in.: konstrukcja łazika marsjańskiego, pokazy chemiczne i fizyczne oraz rozwiązywanie zagadek kryminalistycznych. Z kolei w ramach zajęć „Naukowy zawrót głowy”, w oparciu o światowej sławy zestawy dydaktyczne firmy LEGO Education, uczniowie będą poznawać najnowsze rozwiązania technologiczne stosowane w konstrukcji robotów, nabywać praktyczne doświadczenia w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, oraz oswajać się ze zrozumieniem fundamentalnych zagadnień z  fizyki, mechaniki, elektroniki, programowania oraz budowania konstrukcji.  Uczestnikami zajęć, podczas których nauka zagadnień przedmiotów ścisłych staje się łatwa, przystępna oraz interesująca, będą wszyscy uczniowie szkoły. Dla klas I-III przygotowane zostaną zajęcia z wykorzystaniem LegoWedo. Warsztaty te wprowadzą młodszych uczniów w świat robotyki, a zbudowane roboty zostaną zaprogramowane przez uczniów, co umożliwi ożywienie klocków Lego. Klasy IV-V zapoznają się z działaniem maszyn prostych, różnych mechanizmów i urządzeń technicznych znanych z życia codziennego. Wykonując zadania, projekty i eksperymenty, uczniowie będą mogli poczuć się jak młodzi naukowcy, przy okazji rozwijając swoją wiedzę fizyczną, techniczną i matematyczną oraz umiejętności inżynierskie. Klasa VI będzie uczestniczyć w zajęciach związanych z badaniem zjawisk pneumatycznych, poznając w ten sposób bardziej skomplikowane maszyny i mechanizmy sterowane za pomocą techniki pneumatycznej.

W tym innowacyjnym projekcie zostanie również wykorzystana technika e-learningu, gdzie za pomocą komputera i specjalnej platformy e-learningowej Politechniki Rzeszowskiej, uczniowie szkoły, nie opuszczając swoich szkolnych ławek, będą mogli uczestniczyć w wirtualnych zajęciach Politechniki Dziecięcej.

9. Udział w programie rządowym „Książki naszych marzeń”.

Doposażenie biblioteki szkolnej w nowości wydawnicze. Promocja czytelnictwa i rozbudzanie zainteresowań literaturą wśród dzieci.

Rok szkolny 2014/2015

1. Uczniowie klas I-VI biorą udział w projekcie „Spotkania z podróżnikiem” . Grupa „Trzask”.
2. Uczniowie klasy I biorą udział w projekcie  Mały Mistrz.
3. Uczniowie klas I-IV biorą udział w programie Multi sport.
4. Uczniowie klas I-VI biorą udział w programie „Zbieramy zużyte baterie” współpraca z firmą REBA.