O SZKOLE Patron

Nasi uczniowie o św. Janie Pawle II

wJan Paweł II był wielki, jako papież i jako człowiek.. To najwybitniejsza postać współczesnego świata. Był wielkim autorytetem, a zarazem osobą godną do naśladowania. Jako papież, potrafił w niezwykły sposób jednoczyć się z młodzieżą, którą nazywał nadzieją Kościoła. Rozumiał młodzież, a ona z kolei doceniała treść jego słów. Apelował też do młodych: „Musicie od siebie wymagać, nawet wówczas, gdyby inni od was nie wymagali”. Nikt nie był mu obcy, ani obojętny. Spotykał się z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi, z głowami państw, a także przedstawicielami innych wyznań i religii. Zabiegał o godność człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Walczył o pokój i sprawiedliwość. Nie jest tajemnicą, że kochał Boga, ludzi i ziemię wraz z tym wszystkim co ją napełnia. Napisy na transparentach i okrzyki pielgrzymów: „ Santo subito” oznaczają, że Jan Paweł II jest coraz bliżej chwały ołtarza. Nie ma i długo nie będzie na świecie postaci, która tak bardzo i jednoznacznie połączyłaby miliony ludzi w uznaniu swojej wielkości i autorytetu.

Klaudia

uJan Paweł II, był człowiekiem nie tylko wielkiej wiary, ale przede wszystkim wielkiego serca. Dla mnie był to człowiek, z którego powinniśmy brać przykład, swoim przykładem uczył jak w dzisiejszych czasach powinno się nosić swój krzyż. Pełnił do końca życia swą służbę nawet jak był bardzo chory. Chciał aby to, kto jest wyznawcą innej religii, nie dzieliło ludzi. Abyśmy pamiętali, że jesteśmy braćmi, a naszą wspólną cechą jest prawdziwe człowieczeństwo.

Izabela

śdmCieszę się, że Jan Paweł II jest patronem naszej szkoły, ponieważ człowiek ten jest osobą godną naśladowania i autorytetem dla ludzi na całym świecie. Jan Paweł II nauczał tak pięknie, że każde jego słowo zasiewało w naszych sercach miłość. Przypominał abyśmy mierzyli człowieka miarą serca i ducha. Zadziwiająco nauczał, jak wierzyć oraz jak kochać. „Nie bój się, nie lękaj, wypłyń na głębie!” – te słowa widnieją na naszej tablicy i przypominają, by nie bać się i nie poddawać w trudnych chwilach, a nawet w cierpieniu. Jan Paweł II jest, był i zawsze będzie w sercach każdego człowieka. Papież kochał wszystko, cały świat, pragniemy uczyć się od niego tej miłości.

Natalia

kJan Paweł II przez całe swe życie troszczył się o innych ludzi, zawsze o nich pamiętał, modlił się za nich, a oni odpłacili mu się wdzięcznością, szacunkiem oraz uznali go za swój autorytet. Ludzie pamiętają Jana Pawła II, jako osobę zawsze uśmiechniętą, pomocną będącą wzorem do naśladowania. Nie zaprzestał swoich pielgrzymek, nawet, gdy był starszy, chory. Chciał przebywać z ludźmi, rozmawiać z nimi. Na pogrzeb papieża przybyło wiele milionów ludzi. Nawet teraz po śmierci, ludzie na całym świecie jednoczą się w modlitwie. Myślę, że Jan Paweł II na zawsze pozostanie w sercach i pamięci ludzi.

Karolina

img50042Podziwiam Jana Pawła II za to, że był zadziwiającym, wspaniałym, mądrym człowiekiem i miał dobre serce. Bardzo kochał przyrodę. On wymyślił Światowe Dni Młodzieży, gdyż młodych szczególnie lubił. Jan Paweł II dla mnie był i jest wielki, ponieważ jest niezastąpiony. Cieszę się, że właśnie Jan Paweł II to patron naszej szkoły.

Aleksandra

Powiązane wpisy