AKTUALNOŚCI PROJEKTY EDUKACYJNE WYCIECZKI EDUKACYJNE

Klasa czwarta na zajęciach z pierwszej pomocy i obsługi AED

Pierwsza pomoc to czynności pomagające w razie nagłego wypadku, urazu lub ataku choroby. Podtrzymują życie poszkodowanego albo pomagają zmniejszyć skutki zdarzenia. Każdy z nas jest zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy. Jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia człowieka nie możemy go zostawić.

Na zaproszenie strażaków z OSP w Zaczerniu oraz Pana Sławomira Czyża uczniowie klasy czwartej uczestniczyli w warsztatach z zakresu pierwszej pomocy oraz obsługi defibrylatora AED. Korzystając z fachowych instrukcji uczniowie mogli przypomnieć sobie cała procedurę  na wypadek zagrożenia życia. W formie warsztatowej każdy uczeń, pod okiem ratowników medycznych  mógł przećwiczyć na fantomie resuscytację, także z zastosowaniem defibrylatora AED. Każdy uczestnik szkolenia mógł ponadto zapoznać się z metodami usztywniania kończyn. Korzystając z obecności w remizie strażackiej uczniowie poznali także wyposażenie wozów bojowych.

Powiązane wpisy