AKTUALNOŚCI Rekrutacja

Zapisy dzieci do klasy pierwszej – aktualizacja

KOMUNIKAT

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

oraz Zarządzeniem Burmistrza Boguchwały z dnia 30 stycznia 2023r.

z dniem 6.02.2023r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy

ogłasza zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

dzieci urodzonych w roku 2016 oraz dzieci z rocznika 2017

 

Zgłoszeń należy dokonywać do 9.03.2023r. w sekretariacie szkoły
lub u pani Beaty Głodowskiej (Wychowawca klasy III)

 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły
można uzyskać pod numerem telefonu (17) 8715360

Aktualizacja – 21.04.2023r

Liczba kandydatów przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 – 24

 

Klauzula informacyjna w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Kogo dotyczy ta informacja: kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły; rodzice, opiekunowie prawni oraz pełnomocnicy kandydatów.
 2. Kto wykorzystuje dane: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy
 3. Kontakt: Mogielnica 167, 36-040 Boguchwała, sp.mogielnica@boguchwala.pl tel: 178715360
 4. Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@boguchwala.pl
 5. Cel wykorzystania: opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz niezakwalifikowanych do przyjęcia oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 6. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 158 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 7. Kto może otrzymać dane: listy kandydatów publikuje się w siedzibie szkoły w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej szkoły. W związku z tym może się z nią zapoznać potencjalnie nieograniczona liczba osób.
 8. Okres przechowywania: kandydaci przyjęci do szkoły – przez okres nauki w szkole. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły – przez okres roku. Jeżeli złożone skargę do sądu administracyjnego – do momentu prawomocnego zakończenia postępowania.
 9. Dlaczego tak długo: wykonanie obowiązku prawnego – terminy ustanowione w art. 160 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 10. Przysługujące prawa: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Czy muszę podać dane: tak, podanie danych jest obowiązkiem prawnym.
 12. Zautomatyzowane przetwarzanie, profilowanie: nie dotyczy.

                  
                

Powiązane wpisy