AKTUALNOŚCI INNOWACJE PEDAGOGICZNE PROJEKTY EDUKACYJNE SUKCESY

Cyfrowa szkoła – osiem dotykowych monitorów interaktywnych na wyposażeniu naszej placówki

Nowe technologie na dobre zadomowiły się w naszym codziennym szkolnym życiu. Podążając za potrzebą zastosowania nowatorskich rozwiązań technicznych oraz najlepszych narzędzi w zakresie nauczania, uczenia się, technologii i zarządzania, doposażyliśmy na przestrzeni ostatnich kilku lat nasze klasopracownie w osiem wielkoformatowych monitorów interaktywnych.

Tym samym staliśmy się liderem wśród szkół w województwie podkarpackim w wykorzystaniu w procesie edukacyjnym dotykowych monitorów oraz technologii informacyjno – komunikacyjnych.

 W przypadku zastosowań edukacyjnych monitor interaktywny pozwala między innymi na:

  • zapisanie wszystkiego co działo się na powierzchni aplikacji biała tablica (obraz wraz z naniesionymi notatkami i rysunkami) i przekazanie tego materiału w wersji elektronicznej uczniom,
  • wyświetlenie dowolnego tła potrzebnego w czasie lekcji (np.: tło w kratkę, układ współrzędnych, pięciolinia itp.) i pisanie po nim,
  • wcześniejsze przygotowanie na potrzeby zajęć z uczniami rysunków, wykresów, schematów, treści zadań itp., co oszczędza czas lekcji (nauczyciel nie musi wytwarzać ich podczas trwania lekcji z wykorzystaniem tablicy do pisania kredą),
  • przygotowanie całej treści do zajęć dydaktycznych co pozwala wykorzystać czas lekcji od dzwonka do dzwonka,
  • wyświetlenie dowolnej ilustracji, zdjęcia, animacji oraz filmu i pisanie po nich,
  • selektywne ujawnianie informacji, co pozwala na skupianie uwagi słuchaczy na istotnych w danym momencie treściach,
  • wzbogacenie zajęć o ćwiczenia interaktywne.

Właściwością monitorów interaktywnych jest możliwość przygotowania dla uczniów ćwiczeń interaktywnych. Pozwalają one uczniom wchodzić w fizyczne interakcje z wyświetlanym na powierzchni monitora materiałem poprzez przesuwanie liter, cyfr, słów, obrazów i tym podobnych za pomocą swoich rąk. Daje to słuchaczom nowe dynamiczne doświadczenia i zmienia styl nauczania. W czasie lekcji nauczyciel nie podaje uczniom informacji i gotowych sposobów na rozwiązanie problemów, ale ukierunkowuje ich pracę na samodzielne poszukiwanie odpowiedzi poprzez wykonanie przygotowanych ćwiczeń.

        

        

   

   

Powiązane wpisy