AKTUALNOŚCI

Warsztaty profilaktyczno – diagnostyczne

W październiku w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczno – diagnostyczne mające na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkotykom, dopalaczom, uzależnieniom od gier komputerowych, zapobieganie agresji i przemocy rówieśniczej oraz diagnozę problemów wychowawczych.

Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SELF, które przeprowadziło warsztaty w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii, zajmuje się działalnością profilaktyczną już od 12 lat.

Warsztaty prowadzone są przez wykwalifikowanych psychologów i psychoprofilaktyka, a ich uczestnikami są dzieci i młodzież z klas IV – VIII. Uczniowie uczestniczą w 3-godzinnych spotkaniach, których tematyka i sposób prowadzenia zajęć dopasowane są do potrzeby grupy, wieku oraz poziomu rozwoju uczestników. Zazwyczaj jest to metoda warsztatowa, której celem jest zaangażowanie wszystkich uczestników zajęć oraz praca nad ich przekonaniami i postawami.

  

Powiązane wpisy