AKTUALNOŚCI Rekrutacja

Zapisy dzieci do klasy pierwszej – aktualizacja

KOMUNIKAT

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz Zarządzeniem Burmistrza Boguchwały z dnia 27 stycznia 2022r. (poniżej) z dniem 07.02.2022r. (poniedziałek) dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy ogłasza zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 dzieci urodzonych w roku 2015 oraz dzieci z rocznika 2016.

Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 10.03.2022r. w sekretariacie szkoły lub u Pani mgr Małgorzaty Wróbel (Wychowawca klasy III).
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły można uzyskać pod numerem telefonu (17)8715360.

Zarządzenie Burmistrza Boguchwały:

https://www.bip.ires.pl/gfx/boguchwala/files/a.swieca/Zarzdzenia_2022/22.pdf

Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023

(przydział do klas – aktualizacja)

Oddział A – Wychowawca: p. Małgorzata Wróbel

 1. Borowski Oliwier
 2. Kawa Miłosz
 3. Kawula Mateusz
 4. Kawula Milena
 5. Krupowska Natalia
 6. Ligoda Szymon
 7. Moszkowicz Antoni
 8. Pelc Natan
 9. Rogowska Martyna
 10. Rykała Natalia
 11. Wilk Stanisław
 12. Zabawa Aleksandra
 13. Zabawa Anna

 

Oddział B – Wychowawca: …………………………………….

 1. Bać Julia
 2. Bobowska Oliwia
 3. Bocho Maja
 4. Cielas Lilianna
 5. Ciszczonik Szymon
 6. Czyż Franciszek
 7. Gliwa Jan
 8. Grzyb Zuzanna
 9. Iwiński Julian
 10. Leptacz Tymoteusz
 11. Mirowski Tymon
 12. Nowakowska Ewa
 13. Prędka Nadia
 14. Siorek Pola
 15. Smaroń Stefan
 16. Szczepanik Kazimierz

 

Klauzula informacyjna w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Kogo dotyczy ta informacja: kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły; rodzice, opiekunowie prawni oraz pełnomocnicy kandydatów.
 2. Kto wykorzystuje dane: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy
 3. Kontakt: Mogielnica 167, 36-040 Boguchwała, sp.mogielnica@boguchwala.pl tel: 178715360
 4. Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@boguchwala.pl
 5. Cel wykorzystania: opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz niezakwalifikowanych do przyjęcia oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 6. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 158 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 7. Kto może otrzymać dane: listy kandydatów publikuje się w siedzibie szkoły w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej szkoły. W związku z tym może się z nią zapoznać potencjalnie nieograniczona liczba osób.
 8. Okres przechowywania: kandydaci przyjęci do szkoły – przez okres nauki w szkole. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły – przez okres roku. Jeżeli złożone skargę do sądu administracyjnego – do momentu prawomocnego zakończenia postępowania.
 9. Dlaczego tak długo: wykonanie obowiązku prawnego – terminy ustanowione w art. 160 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 10. Przysługujące prawa: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Czy muszę podać dane: tak, podanie danych jest obowiązkiem prawnym.
 12. Zautomatyzowane przetwarzanie, profilowanie: nie dotyczy.

                  
                

Powiązane wpisy