AKTUALNOŚCI

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej

Zgodnie z podjętą w czerwcu Uchwałą Rady Miejskiej w Boguchwale, podejmujemy działania dotyczące przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Na mocy Zarządzenia Burmistrza Boguchwały nr 209.2020 z dnia 15 września 2020 r. powołana została Miejska Komisja Wyborcza.

Na podstawie § 28 ww. Uchwały, Dyrektor Szkoły powołuje Lokalną Komisję Wyborczą, która przeprowadzi głosowanie w Okręgu Wyborczym w Mogielnicy. W skład komisji wejdą dwie osoby:

1) jeden uczeń wskazany przez samorządy uczniowskie ze szkół w danym obwodzie wyborczym,

2) jeden nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły.

Na podstawie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej datę wyborów ustalono na dzień 29 września w godzinach od 12:00 do 17:00. Głosowanie odbędzie się w naszej szkole.

Prosimy chętnych uczniów oraz młodzież o zgłaszanie kandydatów do udziału w wyborach. W Załączeniu zamieszczamy niezbędne dokumenty, które musi wypełnić kandydat. Dokumenty będą przyjmowane w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem szkolnej poczty email: sp.mogielnica@boguchwala.pl. w wersji zeskanowanej i podpisanej.

UWAGA: Prawo do oddania głosu w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej przysługuje osobie zamieszkałej na terenie Gminy Boguchwała, która w dniu wyborów ma ukończone 10 lat i nie ukończyła 19 lat.

Kandydatem do Młodzieżowej Rady Miejskiej może być osoba w wieku 13-19 lat, zamieszkała na terenie Gminy Boguchwała.

Zgłoszenia będą przyjmować do dnia 22 września do godziny 12:00. W tym dniu (równo tydzień przed wyborami) będzie przygotowana lista zgłoszonych Kandydatów, którą wywiesimy na tablicy informacyjnej w szkole oraz na stronie internetowej szkoły: www.spmogielnica.pl

Zachęcamy wszystkich do zaangażowania się w działalność Rady. Funkcja Radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale pozwoli nabyć doświadczenie w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, poznać zasady towarzyszące działaniom samorządu, a także przeżyć ciekawą przygodę.

W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą. Kontakt mailowy: sp.mogielnica@boguchwala.pl, tel. 17/8715360 lub z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Boguchwale m.dziedzic@um.boguchwala.pl tel. 17 8755255 ew. 606307983.

 

Dokumenty_Zgloszenia_Kandydata_do_MRM_oraz_Klauzua_RODO

Obwieszczenie_Miejskiej_Komisji_Wyborczej_o_dacie_wyborow

Zarzadzenie_Burmistrza_Boguchwaly_dot._powolania_Miejskiej_Komisji_Wyborczej

Uchwala_nr_XXI.276.2020

 

 

Powiązane wpisy