AKTUALNOŚCI

Komunikat

W związku z pojawiającymi się licznymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania szkół,

przedstawiam poniżej najważniejsze z nich:

1. Obecnie placówki oświatowe funkcjonują w ograniczonym zakresie. Do 7 czerwca br. zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Uczniowie mają zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2. Od 18 maja br. uruchomiono kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, w tym możliwość bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie.

3. Od 25 maja br. zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I- III.

4. Od 25 maja br. zorganizowane będą konsultacje dla uczniów klas VIII.

5. Od 1 czerwca br. uruchomione zostaną konsultacje dla uczniów z pozostałych klas.

6. Przewidywany termin przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty – 16-18 czerwca br.

Na chwilę obecną nie ma jeszcze decyzji, czy od 7 czerwca uczniowie będą się uczyli na odległość, czy wrócą do nauki stacjonarnej w szkołach. Nie ma jeszcze także decyzji, w jaki sposób będzie wyglądała nauka od 8 do 26 czerwca br. Dalsze uruchomienie szkół i placówek oświatowych będzie uzależnione od sytuacji epidemicznej i wytycznych Ministra Zdrowia oraz GIS.

Szczegółowe informacje przesyłane są na bieżąco do dedykowanych grup Uczniów i Rodziców w zależności od w/w zagadnień.

Z poważaniem
Łukasz Bubicz
dyrektor szkoły

Powiązane wpisy