AKTUALNOŚCI

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 – komunikat dyrektora szkoły

 Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14. grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz Zarządzeniem Burmistrza Boguchwały z dnia 17 stycznia 2020r., dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021,

1. Biel Fabian
2. Błażej Filip
3. Bobola Kacper
4. Bocho Lena
5. Burtan Michał
6. Chmiel Antonina
7. Dudek Martyna
8. Dziewit Kornelia
9. Hypiak Jan
10. Kawa Aleksandra
11. Kuś Jagoda
12. Ligoda Jakub
13. Nabagło Kuba
14. Nowakowska Zofia
15. Prokop Miłosz
16. Rusiecki Krystian
17. Seńków Orest
18. Solarska Julia
19. Sun Oliwia

Klauzula informacyjna w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kogo dotyczy ta informacja: kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły; rodzice, opiekunowie prawni oraz pełnomocnicy kandydatów.
2. Kto wykorzystuje dane: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy
3. Kontakt: Mogielnica 167, 36-040 Boguchwała, sp.mogielnica@boguchwala.pl tel: 178715360
4. Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@boguchwala.pl
5. Cel wykorzystania: opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz niezakwalifikowanych do przyjęcia oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
6. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 158 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
7. Kto może otrzymać dane: listy kandydatów publikuje się w siedzibie szkoły w miejscu publicznie dostępnym. W związku z tym może się z nią zapoznać potencjalnie nieograniczona liczba osób.
8. Okres przechowywania: kandydaci przyjęci do szkoły – przez okres nauki w szkole. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły – przez okres roku. Jeżeli złożone skargę do sądu administracyjnego – do momentu prawomocnego zakończenia postępowania.
9. Dlaczego tak długo: wykonanie obowiązku prawnego – terminy ustanowione w art. 160 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
10. Przysługujące prawa: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Czy muszę podać dane: tak, podanie danych jest obowiązkiem prawnym.
12. Zautomatyzowane przetwarzanie, profilowanie: nie dotyczy.

Powiązane wpisy