AKTUALNOŚCI PROJEKTY EDUKACYJNE

Bezpieczna Szkoła Cyfrowa – Cyfrobezpieczni.pl

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Cyfrobezpieczni.pl–Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, którego celem jest zachęcanie uczniów do odpowiedzialnych zachowań w Sieci oraz promowanie systemowych rozwiązań, które pozwolą lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych.

3 listopada uczniowie klas I-VI uczestniczyli w warsztatach, na których poruszono problem bezpieczeństwa cyfrowego dziecka w Internecie. Moderator warsztatów zwracał uwagę, że Internet wnosi wiele ułatwień w nasze życie, ale nie jest pozbawiony zagrożeń do których zaliczamy m.in.:

 kontakty z nieznanymi osobami – niektóre z nich mogą mieć złe intencje,
 niewłaściwe dla rozwoju dziecka treści, na które może się ono przypadkowo natknąć,
 gry komputerowe nieodpowiednie dla dziecka,
 cyberprzemoc – przemoc przy wykorzystaniu kanałów internetowych oraz telefonii komórkowej.

Powiązane wpisy