AKTUALNOŚCI

„Eko – Dzieciaki”

Zakończenie przygody Eko – Dzieciaków

„Eko – Dzieciaki” pod takim hasłem nasze Stowarzyszenie realizowano zadania projektu ekologicznego, współfinansowanego ze środków, FUNDACJI PZU, adresowanego do uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy. Szereg zaplanowanych i zrealizowanych działań miało na celu przede wszystkim kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, a także mieszkańców gminy Boguchwała.Realizując projekt chcieliśmy uświadomić nie tylko dzieciom, ale całej społeczności lokalnej, że już od najmłodszych lat człowiek jest związany ze środowiskiem, ma więc wpływ na jego funkcjonowanie oraz jest od niego uzależniony. Naszym założeniem było wykształcenie w uczniach takich zachowań w życiu codziennym, które pozwolą na ukształtowanie młodego pokolenia odpowiedzialnego za stan środowiska. Projekt został podzielony na cztery bloki tematyczne tj. Eko -warsztaty, Eko – wycieczki, Eko – sprzątanie, Eko – konkurs.

W ramach Eko- warsztatów uczniowie dzięki wykonywaniu różnych ciekawych doświadczeń, pracy w grupach oraz grach zespołowych mogli poszerzyć swoją wiedzę dotycząca ekologii. Każde spotkanie było poświęcone innej tematyce. Podczas pierwszych zajęć pt. Ekologia – co to takiego dzieci dowiedziały się między innymi jak dziura ozonowa, smog, globalne ocieplenie oraz kwaśne deszcze zagrażają naszemu środowisku oraz co zrobić żeby zmniejszać te zagrożenia. Podczas warsztatów dzieci przygotowały także plakaty, które posłużyły do dekoracji sali, w której odbywały się zajęcia. Kolejne warsztaty poświęcone był zagadnieniom związanymi z powietrzem, wodą i glebą. Głównym celem tego spotkania było rozwijanie wśród Eko Dzieciaków poczucia odpowiedzialności oraz troski o czystość najbliższego otoczenia. Dzięki wykonywanym eksperymentom dzieci dowiedziały się m.in., jakie jest pH gleby, którą przynieśli ze swoich ogródków. Ostatnie eko – warsztaty odbyły się pod hasłem Akademia odpadowa – co robić z odpadami? Podczas zajęć dzieci miały możliwość obejrzenia filmu na temat jak prawidłowo należy segregować śmieci, ponadto poszukiwały odpowiedzi na następujące pytania: Jak postępować z elektrośmieciami oraz odpadami niebezpiecznymi? i Jak skutecznie segregować śmieci? Ważnym tematem, jaki został poruszony był także sposób ograniczania produkcji śmieci przez mieszkańców wsi i miast.

Uczestnicy projektu mieli również okazję wyjazdu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie. Celem wyjazdu było przede wszystkim uzmysłowienie dzieciom, jakie skutki niesie za sobą zanieczyszczona woda, dodatkowo dzieci poznały jakie są zadania oczyszczalni ścieków. Dzieci mogły również obserwować procesy napowietrzania i oczyszczania wody poprzez filtrowanie, a także miały okazję zobaczyć czyszczenie filtrów i płukanie ich czystą wodą.  W ramach projektu zostały zorganizowane wyjazdy na Politechnikę Rzeszowską gdzie dzieci nie tylko mogły wysłuchać ciekawych
wykładów o tematyce ekologicznej, ale także pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej mogły dzięki prostym i zabawnym eksperymenty zrozumieć na przykład podstawowe prawa fizyki związanymi z ekologią. Ponadto dzieci mogły dowiedzieć się także, co zrobić aby oszczędzić prąd. Chcieliśmy uświadomić dzieciom, że ekologia to również zdrowe odżywianie, dlatego też jeden z wykładów odbyły się pod hasłem: Mleko kozie napój bogów czy związek chemiczny? Dzieci mogły poznać listę zalet mleka koziego.

EkoDzieciaki miały również możliwość uczestniczenia w wieczkach rowerowych. Planując te działania chcieliśmy, aby dzieci poznały interesujące miejsca naszej okolicy i najbliższego regionu zarówno w kontekście kulturowym, społecznym, przyrodniczym. Ponadto naszym celem było propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wspólnie wolnego czasu. W ramach projektu została również zaplanowana akcja sprzątania wsi, głównym jej celem było uświadomienie dzieciom jak ważne jest dbanie o środowisko najbliższej okolicy. Bardzo cieszyło nas ogromne zaangażowanie dzieci ich rodziców w tą akcję, którą zakończyliśmy wspólnym grillowaniem. Eko – Dzieciaki miały również okazję spotkania z leśniczym który w niezwykle obrazowy sposób przybliżył zagadnienia związane z fauną i florą lasu. Dodatkowo leśniczy uwiadomił dzieciom o niebezpieczeństwach, jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka. Zajęcia pozwolił nie tylko na przybliżenie wiedzy dotyczącej lasu, życia w lesie oraz pracy leśniczego; ale wpłynął także na rozbudzenie postawy troski o obszary leśne (zielone) i zwierzęta na nich żyjące. Ostatnim etapem, naszego projektu było ogłoszenie konkursu ph. Moja okolica w obiektywie. Ogłaszając ten konkurs chcieliśmy uwrażliwić dzieci na piękno najbliższej okolicy.

Mamy nadzieję, że wszystkie działania, jakie zostały zrealizowane podczas projektu wpłynęły na pogłębienie wśród uczniów wiedzę i zainteresowania ekologią. Chcielibyśmy także aby dzięki udziałowi w projekcie jego uczestnicy stali się wrażliwsi na piękno otaczającej nas przyrody i świadomi zagrożeń,
jakie powoduje człowiek poprzez nieprawidłowe użytkowanie zasobów przyrody.  Na końcu pragnę serdecznie podziękować wszystkim dzieciom, które tak chętnie i aktywnie brały udział w zaplanowanych zajęciach, a także wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji projektu.

 

Zapraszamy do obejrzenia wszystkich prac, jakie zostały nadesłane na
konkurs, a jego uczestnikom jeszcze raz gratuluję.

MOJA OKOLICA W OBIEKTYWIE

Klasa I – III

Klasa IV – VI

Klasy  gimnazjalne

 

Powiązane wpisy