AKTUALNOŚCI

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

4 września zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny. Tradycyjnie rozpoczęliśmy go od mszy świętej, podczas  której ks. Mariusz Godek wygłosił kazanie. Trafne porównania, skłonienie młodych ludzi do przemyśleń u progu swej drogi życiowej to główne akcenty tego pięknego słowa. W kontynuacji uroczystości udaliśmy się na salę gimnastyczną, gdzie po odśpiewaniu Hymnu państwowego i krótkim przywitaniu zgromadzonych przez Dyrektora Szkoły, mogliśmy wysłuchać referatu dotyczącego rocznicy wybuchu II wojny światowej przygotowanego przez uczennicę kl. VII Katarzynę Rozborską.

Kampania 1939 roku to pierwszy punkt zwrotny II wojny światowej. Postawa Polski sprawiła, że nazistowskie Niemcy straciły szansę na zwycięstwo w konflikcie planowanym jako seria błyskawicznych podbojów. Rzeczpospolita, odmawiając zawarcia z III Rzeszą sojuszu przeciwko Związkowi Sowieckiemu i nie godząc się na ustępstwa terytorialne, stała się, obok Wielkiej Brytanii i Francji, członkiem koalicji mającej powstrzymać Adolfa Hitlera. Decyzję w tej sprawie podjęli jednomyślnie prezydent  Ignacy Mościcki,  dowódca sił zbrojnych marszałek Edward Śmigły – Rydz  i szef dyplomacji Józef Beck. Zaaprobowały ją rząd i parlament, a poparła przeważająca część społeczeństwa. 23 sierpnia 1939 r., mocą tzw. paktu Ribbentrop-Mołotow, III Rzesza sprzymierzyła się ze Związkiem Sowieckim, a 1 września napaścią na Polskę rozpoczęła działania wojenne. Rzeczpospolita przyjęła na siebie pierwsze uderzenie przeważających sił nieprzyjaciela, wiążąc je w walce. Alianci uzyskali przez to szansę zadania Niemcom rozstrzygającego ciosu na Zachodzie i szybkiego zakończenia konfliktu. Londyn  i Paryż nie wykorzystały tej możliwości. Ograniczyły się do wypowiedzenia wojny, odkładając generalną ofensywę na moment bliżej nieokreślony. Polska walczyła więc samotnie, najpierw z niemieckim, a od 17 września także z sowieckim agresorem. Lecz w ciągu pięciotygodniowej kampanii zdołała zadać Niemcom poważne straty, których uzupełnienie wymagało czasu. Polska, w imię wolności, jako pierwsza powiedziała ekspansji totalitaryzmów “Nie!”. Mimo przegranej w pierwszym starciu nie przerwała walki z III Rzeszą. Polskie siły zbrojne przez całą wojnę, aż do maja 1945 roku brały udział w zmaganiach na morzu,  w powietrzu i na lądzie, na niemal wszystkich frontach   w Europie oraz w Afryce Północnej. Ich postawa często była worem dla innych nacji w walce z niemieckim najeźdźcą, a niektóre z formacji jak Dywizjon 303, 2 Korpus Polski, czy Cyrk Skalskiego zyskały nieprzemijającą sławę  i szacunek kolejnych pokoleń Polaków – patriotów.

W kontynuacji uroczystości obejrzeliśmy film „Walcz o marzenia” przygotowany przez Pana Dyrektora. W pięknym i wymownym przesłaniu filmu można było dostrzec sens naszej ziemskiej egzystencji opierającej się na przezwyciężaniu słabości, walki  o marzenia i wyznaczone cele oraz tworzeniu systemu wartości, których w żadnym wypadku nie wolno negować.

O honorową oprawę uroczystości zadbali uczniowie z pocztu sztandarowego: Oliwia, Justyna, Katarzyna, Kinga, Natalia, Julia, Tymoteusz, Dominik i Piotr. Ich postawa jest pięknym wykładnikiem budowanej w środowisku szkolnym idei, w którą w nierozerwalny sposób wpleciony jest lokalny patriotyzm oraz osoba Wielkiego Patrona Szkoły Ojca Świętego Jana Pawła II.

Powiązane wpisy