AKTUALNOŚCI SUKCESY

Wyniki Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty OMNIBUS

W kwietniu uczniowie trzeciej klasy przystąpili do ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty OMNIBUS, który miał na celu podsumowanie pierwszego etapu edukacyjnego. Organizatorem sprawdzianu jest MAC Edukacja, wydawnictwo wspierające uczniów, nauczycieli i rodziców, partner Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji w projekcie „e-podręczniki do kształcenia ogólnego”.

Podczas dwudniowego sprawdzianu uczniowie musieli zmierzyć się z testami umiejętności z zakresu języka polskiego oraz treści matematycznych. Wyniki zostały opublikowane w maju – w postaci kompleksowego raportu. Dostarcza on szkołom informacji o pracy poszczególnych uczniów w zakresie różnych kompetencji: czytania, pisania, wiedzy o języku, sprawności rachunkowej oraz praktycznych umiejętności w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Wiedza ta jest szczególnie ważna i przydatna nauczycielom, którzy od września będą pracować z tegorocznymi trzecioklasistami.

Efektem sprawdzianu OMNIBUS są również wyniki klasy na tle wszystkich szkół biorących udział w badaniu. Nasi uczniowie mogą pochwalić się średnimi wynikami klasy wyższymi w porównaniu do wyników w powiecie, województwie i w całym kraju. Gratulujemy!

Powiązane wpisy