AKTUALNOŚCI

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

      Pierwszego września zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i przemówienia Dyrektora Szkoły. Po przywitaniu wszystkich uczniów, a w szczególności najmłodszych dzieci z klasy pierwszej, zaprezentowany został krótki referat dotyczący wydarzeń z września 1939 roku oraz powstania i działalności „Solidarności”. Uzupełnieniem referatu stały się dwie obszerne i niezwykle treściwe prezentacje multimedialne dokumentujące ten trudny okres, jakim był wrzesień 1939 roku. Dla wszystkich obecnych przygotowana została także wystawa obrazująca przedstawiane zagadnienia.

 Przypomnijmy…..

 

    Tradycyjnie, jak co roku na przełomie sierpnia i września obchodzimy rocznicę dwóch niezwykle ważnych wydarzeń dla historii państwa polskiego: porozumień sierpniowych dających początek polskiej „Solidarności” oraz kampanii wrześniowej, czyli wojny obronnej we wrześniu 1939 roku.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” powstał na podstawie porozumień z rządem w sierpniu 1980 roku. Działał legalnie do momentu wprowadzenia stanu wojennego w grudniu 1981. W nielegalnej, opozycyjnej formie organizacja zmuszona była przetrwać aż do 1987 roku kiedy to wyłoniły się jej formalne struktury. Przełomem w jej działalności okazały się obrady tzw. „okrągłego stołu”, które dopuszczały „Solidarność” do władzy. Dziś jej struktury związkowe są podstawą do walki o lepsze warunki pracy i wyższe płace.

We wrześniu 1939 roku państwo polskie zostało zaatakowane przez niemieckiego (1 września) i sowieckiego (17 września) wroga. W wojnie obronnej prowadzonej w niezwykle trudnych warunkach wynikających chociażby z licznych braków w uzbrojeniu wojska polskie wytrwały aż do 6 października kiedy to złożyły broń po bohaterskiej bitwie pod Kockiem. Wiele bitw tej kampanii stało się przykładem heroicznej postawy polskiego żołnierza patrioty, dla którego ojczyzna była dobrem nadrzędnym. Symbolem tego okresu była obrona Westerplatte. Ta malutka placówka z majorem Henrykiem Sucharskim na czele broniła się aż do 7 września, stawiając czoła znacznie przeważającemu wrogowi.

Okupanci w czasie trwania kampanii wrześniowej wielokrotnie łamali dotąd obowiązujące normy prawa międzynarodowego. Ofiarami ich agresji padali nie tylko żołnierze, ale i ludność cywilna. W praktyce znalazły zastosowanie sądy doraźne, łapanki, bombardowania i rozstrzeliwania także jeńców wojennych. Żadna ze stosowanych przez najeźdźców metod nie zdołała jednak złamać hartu ducha polskiego społeczeństwa, które to w różnorakich formach podjęło walkę o wyzwolenie ojczyzny. Ten upragniony moment nadszedł w maju 1945 i był okupiony krwią milionów naszych rodaków, którzy nie bacząc na konsekwencje podjęli nierówną walkę z wrogiem

Dziś, żyjąc w czasach pokoju tym bardziej musimy docenić trud minionych pokoleń w walce o lepsze jutro. Podstawy egzystencji  w społeczeństwie cywilizowanym, znającym swoją historię muszę się opierać na nieprzemijalnych wartościach takich: honor, ojczyzna czy patriotyzm. W naszej pamięci pozostać muszą wydarzenia minionych lat, dając podstawę budowania własnej tożsamości narodowej.  Każde państwo jest takie, jakich ma obywateli – to na naszych barkach spoczywa dziś trud budowania świadomego, znającego swoją kulturę i historię społeczeństwa, w którym każda jednostka w pełni utożsamia ze swoją ojczyzną.

Autor zdjęć: Piotr Szczepanik

01-2016-09-01-fot-szczepanik-tel-50040049902-2016-09-01-fot-szczepanik-tel-50040049903-2016-09-01-fot-szczepanik-tel-50040049904-2016-09-01-fot-szczepanik-tel-50040049905-2016-09-01-fot-szczepanik-tel-50040049906-2016-09-01-fot-szczepanik-tel-50040049907-2016-09-01-fot-szczepanik-tel-50040049909-2016-09-01-fot-szczepanik-tel-50040049910-2016-09-01-fot-szczepanik-tel-50040049911-2016-09-01-fot-szczepanik-tel-50040049913-2016-09-01-fot-szczepanik-tel-50040049918-2016-09-01-fot-szczepanik-tel-50040049922-2016-09-01-fot-szczepanik-tel-50040049924-2016-09-01-fot-szczepanik-tel-50040049931-2016-09-01-fot-szczepanik-tel-50040049939-2016-09-01-fot-szczepanik-tel-50040049944-2016-09-01-fot-szczepanik-tel-50040049945-2016-09-01-fot-szczepanik-tel-50040049947-2016-09-01-fot-szczepanik-tel-50040049950-2016-09-01-fot-szczepanik-tel-50040049952-2016-09-01-fot-szczepanik-tel-50040049953-2016-09-01-fot-szczepanik-tel-50040049954-2016-09-01-fot-szczepanik-tel-50040049956-2016-09-01-fot-szczepanik-tel-50040049957-2016-09-01-fot-szczepanik-tel-50040049958-2016-09-01-fot-szczepanik-tel-500400499

 

Powiązane wpisy