AKTUALNOŚCI SUKCESY

Bardzo dobre wyniki naszych szóstoklasistów

5 kwietnia bieżącego roku uczniowie szóstej klasy naszej szkoły przystąpili do sprawdzianu szóstoklasisty – testu kompetencji kończącego etap edukacyjny w szkole podstawowej. W dniu wczorajszym na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie zamieszczone zostały wyniki. W części egzaminu obejmującego język polski i matematykę oraz w części obejmującej język obcy zajęliśmy trzecie miejsce w gminie, osiągając lepszy rezultat niż średni wynik szkół w gminie, województwie podkarpackim i w powiecie rzeszowskim.

W tzw. skali staninowej (skala opracowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną określająca miejsce szkoły w porównaniu do wyników w kraju), zarówno w pierwszej jak i drugiej części sprawdzianu, osiągnęliśmy wysoki wynik – 7 stanin.

Średni wynik sprawdzianu – język polski / matematyka:

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy – 70%
  • Gmina Boguchwała – 64%
  • Powiat Rzeszowski – 63%
  • Województwo Podkarpackie – 63%

 

Średni wynik sprawdzianu – język angielski:

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy – 80%
  • Gmina Boguchwała – 74%
  • Województwo Podkarpackie – 71%
  • Powiat Rzeszowski – 70%

 

Serdecznie gratuluję tak dobrego wyniku wszystkim Szóstoklasistom, ich Rodzicom oraz Nauczycielom przygotowującym uczniów do sprawdzianu!

Powiązane wpisy