AKTUALNOŚCI

Patriotyczna uroczystość środowiskowa

Rocznicowe święta skłaniają nas do głębokich przemyśleń nad historią, kulturą i tradycją społeczeństwa polskiego. Za każdym razem pojawia się także pytanie – czym jest w dzisiejszych czasach patriotyzm? Poświecenie, kultywowanie tradycji, czynne uczestnictwo w życiu  lokalnej społeczności są niezwykle pożądanymi cechami, człowieka patrioty. Dziś coraz trudniej o takie postawy, coraz częściej materializm, konsumpcjonizm, czy brak szacunku dla drugiej osoby zacierają poczucie własnej tożsamości narodowej. Przed nami ogromne wyzwanie, skupiające się na odnalezieniu pokładu uczuć, które zbliżą Polaków i uczynią z nich jeden naród. Historia naszego narodu, choć trudna jest doskonałym przykładem dla młodego pokolenia. To tylko od nas zależy czy skorzystamy z tego dziedzictwa, czy podejmiemy wyzwanie, by stać się fundamentem historii tego niezwykłego, polskiego narodu. Konstytucja 3 Maja, była drugą na świecie, a pierwszą tego typu ustawą w Europie. W momencie uchwalenia stała się krokiem milowym dla państwa, które potrzebowało radykalnych reform. Jej twórcy w niezwykle przemyślany sposób reformowali państwo, by było ono silne i stabilne w obliczu imperialnych zapędów, sąsiadujących z nami mocarstw.

 W dniu 26 kwietnia odbyła się w naszej szkole akademia upamiętniająca trud tamtego pokolenia. Tradycyjnie akademię rozpoczęliśmy od odśpiewania hymnu narodowego oraz krótkiego, ale niezwykle treściwego wystąpienia Pana Dyrektora Łukasza Bubicza. W kontynuacji spotkania wystąpiły dzieci z klas I – III prezentując piękny utwór muzyczny. Ich występ spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem wszystkich zgromadzonych. Przy tej  okazji słowa uznania kieruję do Pań opiekujących się oddziałami  I – III. Kolejnym elementem uroczystości był program słowno – muzyczny zaprezentowany przez dzieci z klas IV – VI.  Ich pięknym podsumowaniem stały się prezentacje przygotowane przez nieocenionego księdza Mariusza. Dotyczyły one uchwalenia Konstytucji 3 – Maja oraz 1050 – rocznicy chrztu Polski. Monumentalna muzyka, trafnie dobrane treści w doskonały sposób zobrazowały znaczenie tych wydarzeń  w historii państwa polskiego.

W drugiej części uroczystości, dzięki staraniom Pana Dyrektora mieliśmy przyjemność spotkać się z Panem Włodzimierzem Nowakiem – koordynatorem Podkarpackiego Oddziału Europejskiego Centrum Ścigania zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich. Słowa naszego gościa na długo zostaną w naszej pamięci, ze względu na podkreślenie znaczenia naszego pokolenia w tworzeniu historii państwa polskiego, na wskazanie drogi, którą powinien podążać każdy, kto czuje się częścią tej społeczności.

 Serdeczne podziękowania należą się Pani Marcie Górneckiej, która przygotowała barwne dekoracje z okazji naszej uroczystości oraz Pani Katarzynie Burkot, która zadbała o jej oprawę muzyczną. Dziękuję Pracownikom Obsługi, którzy po raz kolejny zadbali o przygotowanie sali przed uroczystością oraz Pani Marzenie Bardzik, która zadbała o jej nagłośnienie.

Polska jest taka, jakich ma obywateli, to w naszych rękach złożony jest jej los. Bycie Polakiem zobowiązuje do działań, do budowania postaw, które będą przykładem dla innych. Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny pokazali, że identyfikują się z ojczyzną, że poprzez swoje działania chcą być częścią społeczności Polaków – patriotów. Serdecznie im za to dziękuję!!!

W imieniu swoim, jako koordynatora projektu raz jeszcze pragnę serdecznie podziękować za pomoc w organizacji tej uroczystości: Panu Dyrektorowi, Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Obsługi, Radzie Rodziców, Uczniom Szkoły oraz zaproszonym gościom.

   

Powiązane wpisy