AKTUALNOŚCI

Święto Niepodległości – akademia środowiskowa

 

11 listopada – jest ważnym polskim świętem państwowym, obchodzonym na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Nasze państwo odzyskiwało niepodległość stopniowo, a wybór daty 11 listopada jest dość arbitralny, gdyż w tym dniu właśnie ogłoszono koniec I wojny światowej, a tym samym kapitulację Niemiec.
Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym ustawą z kwietnia 1937 roku. Po I wojnie był obchodzony tylko dwa razy: 1937 i 1938 roku. W latach II wojny światowej obchody rocznicowe były surowo zabronione, tak jak i inne przejawy polskości. W czasach komunizmu organizowane manifestacje patriotyczne na rzecz odzyskania niepodległości były brutalnie tłumione przez władze komunistyczne.
Dzień 11 listopada jest bardzo ważny dla historii naszego kraju, ponieważ po latach niewoli Polska odzyskała suwerenność i mogła jako niezależne państwo samodzielnie decydować o losach swoich obywateli. Młodemu pokoleniu święto uświadamia, że życie w wolnej Polsce zawdzięczamy tym, którzy walczyli o nią w trakcie zaborów oraz I wojny światowej.
Ukazuje takie wartości jak: patriotyzm, przynależność do narodu polskiego oraz poświęcenie największej wartości, jaką jest życie, na drodze do wolnej, kochanej ojczyzny.
Ten szczególny dzień powinien być dla nas Polaków okazją do powiedzenia sobie:„Jestem Polakiem i jestem z tego dumny”, wzbudzać dumę i radość.

W kontynuacji rozpoczętego procesu na początku roku szkolnego opartego na budowaniu w naszych uczniach postaw patriotycznych w dniu 24 listopada w szkole została zorganizowana akademia środowiskowa upamiętniająca Święto Odzyskania Niepodległości.
Uczniowie klas V – VI przygotowali autorski program artystyczny przybliżający znaczenie tego święta, ukazujący tęsknotę za utracona kiedyś wolnością, a jednocześnie wielka radość w chwili jej odzyskania.
Pięknym dopełnieniem tego programu stała się prezentacja multimedialna przygotowana przez ks. Mariusza Godka obrazowo pokazująca etapy walki o niepodległość. Wzruszającym momentem podczas uroczystości stały się utwory muzyczne przygotowane przez Panią Katarzynę Burkot, a w szczególności solowy występ Klaudii Fałat w akompaniamencie dzieci z klas IV – VI.

W drugiej części spotkania zgromadzeni goście mogli spotkać się z niezwykle zasłużonym generałem Tomaszem Bąkiem. Dzięki staraniom Pana Dyrektora Łukasza Bubicza udało się zaprosić do naszej szkoły człowieka, który poprzez swoje życie wielokrotnie udowadniał jak ważne są dla niego słowa Ojczyzna, czy patriotyzm.
Ten etap spotkania rozpoczęliśmy od prezentacji multimedialnej przygotowanej przez uczniów klasy VI: Kajetana Ożoga i Dominika Jandę, pokazującej naszą współczesną armię i zakres jej działań.

 15 2015-11-24 fot Szczepanik tel500400499   Po tym wprowadzeniu obejrzeliśmy kolejną prezentację przybliżającą osobę naszego gościa, którą przygotował Pan Dyrektor.
Punktem kulminacyjnym stało się samo spotkanie z Panem Tomaszem, który to wykorzystując elementy prezentacji przedstawił nam nie tylko dane dotyczące naszej armii, ale także współczesne zagrożenia, ze szczególnym uwzględnieniem aktów terrorystycznych. Szczególnie w pamięci zapewne utkwią nam słowa mówiące o konieczności podejmowania działań zmierzających do budowania w młodym pokoleniu postaw patriotycznych, opartych na silnych filarach wiedzy o rodzimej historii, o pokoleniach dla, których słowo niepodległość stało się synonimem walki, tęsknoty, największych poświęceń. Po zakończeniu wykładu, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zadawali przygotowane przez uczniów naszej szkoły pytania skierowane do Pana Generała. Ich różnorodność daje nam nadzieje, że ta kolejna „lekcja” patriotyzmu będzie owocować już w niedalekiej przyszłości.
W trakcie trwania akademii wszyscy zgromadzeni mogli podziwiać elementy scenografii przygotowanej przez Panią Martę Górnecką. Szczególnie symboliczne stały się białe róże będące alegorią walki o wolną, niepodległą Polskę.
Jako koordynator wszelkich działań związanych z upamiętnieniem Święta Odzyskania Niepodległości w listopadzie pragnę serdecznie podziękować: Panu Dyrektorowi, Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Obsługi, Rodzicom, a w szczególności naszym uczniom, za piękną patriotyczną postawę.

Łukasz Gajdek

Spotkanie środowiskowe z gen. bryg. Tomaszem Bąkiem było początkiem polityki bezpieczeństwa zaplanowanej na ten rok szkolny w placówce w Mogielnicy. Kolejnym działaniem będzie przeprowadzanie audytu bezpieczeństwa we współpracy z Instytutem Analizy Ryzyka w Rzeszowie. Odbędą się szkolenia i warsztaty dla środowiska lokalnego, rodziców, uczniów oraz nauczycieli z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa.

 

Powiązane wpisy