Projekty

Projekty

Rok 2017

Projekt Myślę!-Działam!-Odkrywam! znalazł się wśród 15 najlepiej ocenionych przez kapitułę mPotęgi projektów edukacyjnych w Polsce w IV edycji programu mPotęga.

Autor, koordynator projektu i prowadząca zajęcia: Marzena Bardzik
Prowadząca zajęcia Cyrkologia w edukacji: Karolina Musiał

Projekt będzie realizowany od 15 września do 15 grudnia 2017 r.
Beneficjentami projektu są uczniowie klas IV-VI.

1. Nauczanie przyjazne mózgowi!

Nasz mózg uczy się poprzez zmysły, doświadczenia, stawianie pytań, ruch i zabawę!

Zatem!
Pozwólmy dzieciom myśleć.
Nie wyręczajmy ich.
Nie dawajmy gotowych rozwiązań.
Pozwólmy im popełniać błędy.
Pracujmy tak, aby matematyka była dla nich przygodą i radosnym odkrywaniem.
Uczniowie najintensywniej uczą się wtedy, gdy zapominają, że to robią.

2. Wykorzystajmy zdobycze neurodydaktyki!

Zatem!
Bazujmy na ciekawości poznawczej uczniów, wykorzystujmy silne strony mózgu, łączmy wiedzę czysto kognitywną z emocjami, pozwólmy uczniom na stawianie hipotez i samodzielne szukanie rozwiązań.
Powiedz mi, to zapomnę.
Naucz mnie, to może zapamiętam.
Zaangażuj mnie, to się nauczę!

3. Nowa generacja uczniów (cyfrowi tubylcy) wymaga stosowania w procesie nauczania/uczenia się nowoczesnych metod i form pracy! 

Zatem!
Idźmy z duchem czasu!
W procesie nauczania/uczenia się stosujmy nowoczesne metody wspierane technikami informacyjno -komunikacyjnymi, którymi na co dzień posługują się nasi uczniowie, które dają ogromne możliwości tworzenia ciekawych i motywujących do kreatywnego myślenia zajęć.
Wykorzystujmy w procesie nauczania/uczenia się: platformy edukacyjne, webquesty, planszowe i komputerowe gry strategiczne i symulacyjne, kodowanie i programowanie.

4. Nie jesteśmy bezludną wyspą! Uczenie się to proces społeczny! 

Zatem!
Zachęcajmy uczniów do pracy zespołowej.
Nauczmy ich umiejętności współdziałania i dialogu oraz zaufania we współodpowiedzialności.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia: Enigma, Grywalizacja, Webquest, Programowanie i kodowanie, Platformy edukacyjne Kahoot, Learning Apps, GeoGebra, Scrabble w szkole, Konkurs Super gra, Konkurs Super Umysł 2017, Stare i nowe gry planszowe, Cyrkologia w edukacji.

Razem możemy więcej, lepiej, piękniej!
Blog projektu https://mysledzialamodkrywam.blogspot.com/

 


Dzień Europejski w naszej szkole pod hasłem „Europejska podróż”

Opiekunowie projektu: Małgorzata Mitał, Monika Poręba

Zapraszamy wszystkich uczniów klas IV – VII do udziału w niecodziennej podróży – podróży po wybranych krajach Unii Europejskiej (UE), która pozwoli wam poznać walory przyrodnicze, turystyczne i naukowe wybranych państw UE. Podczas prezentacji przybliżone zostaną ciekawostki historyczne, kulturalne, a być może stereotypy i anegdoty niektórych państw. Zwiedzanie Europy to przede wszystkim zwiedzanie naszego kraju. Aby pokazać uczniom, co nas odróżnia od innych państw oraz rozwijać i propagować wśród dzieci patriotyzm, naszą wędrówkę rozpoczniemy od Polski.

Dzień Europejski posłuży doskonaleniu wielu umiejętności m.in. poszukiwania, porządkowania i świadomego i selektywnego korzystania z informacji, a przede wszystkim kształtowaniu umiejętności efektywnego współpracowania w zespole.

Wiedząc, że rywalizacja pomiędzy poszczególnymi klasami staje się niekiedy motorem napędowym do wprowadzania całkiem nowatorskich sposobów prezentacji, zastosowania możliwie najciekawszych rekwizytów i pomocy, nasza ogólnoszkolna inicjatywa będzie połączona z konkursem na najciekawszą farmę prezentacji.  Za uczestnictwo w imprezie przewidziane są nagrody i dyplomy.

Etapy realizacji zadań podczas Dnia Europejskiego w szkole zostaną przekazane wychowawcom klas wraz z odpowiednimi sugestiami na 2 miesiące przed rozpoczęciem projektu.Rok 2016

1. Projekt “Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”

– Mobilna pracownia komputerowa (20 laptopów, 2 drukarki, szafa mobilna) – wykorzystanie: uczniowie kl. I-III

2. Projekt Fundacji Lotto – “Kumulacja dobrej woli”

– Organizacja rodzinnego pikniku sportowego – “Zdrowo bo na sportowo” – grant w wysokości 3.000 zł

3. Projekt edukacyjny “Matematyka przyjazna? Jestem na TAK!” – FUNDACJA mPotęga

Organizacją cyklu zajęć na których uczniowie klas IV-VI nauczą się tworzyć testy, quizy, gry i zabawy matematyczne. W tym celu wykorzystane zostaną bezpłatne platformy edukacyjne Kahoot i LearningApps oraz program GeoGebra. Zespoły uczniowskie opracują zestawy interaktywnych testów, quizów i gier matematycznych. Utworzą one Matematyczną Bazę Wiedzy, która zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu http://matematykaprzyjaznajestemnatak.blogspot.com/ i udostępniona dla wszystkich uczniów oraz rodziców. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Uczniowie klas I-III wezmą natomiast udział w zajęcia pt. Gry planszowe – uczą, bawią i rozwijają – grant w wysokości 5.000 zł


 Rok 2015

1. Budżet obywatelski 2015 – „Od juniora do seniora”  – teren ogrodu szkolnego miejscem wspólnej zabawy i relaksu

Organizator/Dotacja: Gmina Boguchwała – 50 000

Rok 2014

1. Projekt “Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”

 – Nowa klasopracownia komputerowa (17 laptopów, 2 drukarki) – wykorzystanie: uczniowie kl. IV-VI


 

Powiązane wpisy

Kopa Widget Ads