AKTUALNOŚCI PROJEKTY EDUKACYJNE

Placówka w Mogielnicy „szkołą młodych inżynierów”

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczyna realizację innowacyjnego projektu edukacyjnego – „Szkoła młodych inżynierów”.

Planowanie oraz działania przygotowujące do rozpoczęcia kilkunastu cyklicznych spotkań w ramach tego projektu, trwały od początku września i przyniosły pozytywny efekt. Już końcem października w placówce w Mogielnicy rozpocznie się cykl zajęć podczas, których uczniowie szkoły będą poznawać wiele zagadnień związanych m.in. z takimi dziedzinami nauki jak: robotyka, mechanika czy fizyka. Zajęcia będą prowadzone na terenie szkoły przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i studentów Politechniki Rzeszowskiej oraz zespół projektowy „Naukowy Zawrót Głowy”. Tematyka zajęć prowadzonych przez Politechnikę Rzeszowską to m.in.: konstrukcja łazika marsjańskiego, pokazy chemiczne i fizyczne oraz rozwiązywanie zagadek kryminalistycznych. Z kolei w ramach zajęć „Naukowy zawrót głowy”, w oparciu o światowej sławy zestawy dydaktyczne firmy LEGO Education, uczniowie będą poznawać najnowsze rozwiązania technologiczne stosowane w konstrukcji robotów, nabywać praktyczne doświadczenia w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, oraz oswajać się ze zrozumieniem fundamentalnych zagadnień z  fizyki, mechaniki, elektroniki, programowania oraz budowania konstrukcji.  Uczestnikami zajęć, podczas których nauka zagadnień przedmiotów ścisłych staje się łatwa, przystępna oraz interesująca, będą wszyscy uczniowie szkoły. Dla klas I-III przygotowane zostaną zajęcia z wykorzystaniem LegoWedo. Warsztaty te wprowadzą młodszych uczniów w świat robotyki, a zbudowane roboty zostaną zaprogramowane przez uczniów, co umożliwi ożywienie klocków Lego. Klasy IV-V zapoznają się z działaniem maszyn prostych, różnych mechanizmów i urządzeń technicznych znanych z życia codziennego. Wykonując zadania, projekty i eksperymenty, uczniowie będą mogli poczuć się jak młodzi naukowcy, przy okazji rozwijając swoją wiedzę fizyczną, techniczną i matematyczną oraz umiejętności inżynierskie. Klasa VI będzie uczestniczyć w zajęciach związanych z badaniem zjawisk pneumatycznych, poznając w ten sposób bardziej skomplikowane maszyny i mechanizmy sterowane za pomocą techniki pneumatycznej.

W tym innowacyjnym projekcie zostanie również wykorzystana technika e-learningu, gdzie za pomocą komputera i specjalnej platformy e-learningowej Politechniki Rzeszowskiej, uczniowie szkoły, nie opuszczając swoich szkolnych ławek, będą mogli uczestniczyć w wirtualnych zajęciach Politechniki Dziecięcej. Dzięki właśnie tej platformie 2 października uczniowie Szkoły Podstawowej w Mogielnicy mogli uczestniczyć w 65 inauguracji nowego roku akademickiego na Politechnice Rzeszowskiej, gdzie honorowym gościem była m.in.: marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa – Błońska.

Już 28 października pierwsze  spotkanie w Mogielnicy z Politechniką Rzeszowską. W szkole gościć będzie sławny zespół Legendary Rover Team wraz z ich łazikiem marsjańskim „Legendary III”, który zajął pierwsze miejsce na tegorocznych prestiżowych, amerykańskich zawodach University Rover Challenge 2015 na pustyni w stanie Utah, w pobliżu analogu bazy marsjańskiej MDRS.

Udział wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Mogielnicy w tych kilkunastu cyklicznych zajęciach, przyczyni się do rozwijania nowych zainteresowań, a dzięki odpowiedniemu oraz praktycznemu zaprezentowaniu nauk ścisłych, uczniowie w dorosłym już życiu będą częściej wybierać uczelnie techniczne.

 

Powiązane wpisy