Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

L.p. Organizacja roku szkolnego Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 24-31 grudnia 2018r.
Konferencja klasyfikacyjna
3. Ferie zimowe: 11-24 luty 2019r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 18-23 kwietnia 2019r.
Konferencja klasyfikacyjna
5. Zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018r.
6. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych 2018/2019
1. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 2.11.2018r. (piątek)
2. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 2.01.2019r. (środa)
3. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych ………………. (………) – rekolekcje szkolne
4. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 15-17.04.2019r. – egzamin ósmoklasisty
5. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 2.05.2019r. (czwartek)
6. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 19.06.2019r. (środa)
Terminarz zebrań z rodzicami 2018/2019
1. Spotkanie informacyjne 19.09.2018r. (środa) godz. 17.30
2. Spotkanie informacyjne

o postępach w nauce uczniów

13.11.2018r. (wtorek) godz. 17.30
3. Podsumowanie pracy szkoły

I półrocze 2017/2018

23.01.2019r. (środa) godz. 17.30
4. Spotkanie informacyjne

o postępach w nauce uczniów

10.04.2019r. (środa) godz. 17.30
Dodatkowe konsultacje dla rodziców rok szkolny 2018/2019
1. Konsultacje dla rodziców 10.10.2018r. (środa) godz. 17.30
2. Konsultacje dla rodziców 13.12.2018r. (czwartek) godz.17.30
4. Konsultacje dla rodziców 13.03.2019r. (środa) godz.17.30
5. Konsultacje dla rodziców 22.05.2018r. (środa) godz. 17.30

 

Kopa Widget Ads