Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

L.p. Organizacja roku szkolnego  Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2019r.
3. Ferie zimowe 13 -24 stycznia 2020r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 9 -14 kwietnia 2020r.
5. Zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020r.
6. Ferie letnie 29 czerwca-31 sierpnia 2020r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych 2019/2020
1. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 31.10.2019
2. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych  21-23.04.2020  – egzamin ósmoklasisty
3. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 24.04.2020
4. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 30.04.2020
5. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 12.06.2020
6. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 25.06.2020
Terminarz zebrań z rodzicami 2019/2020
1. Spotkanie informacyjne 16.09.2019 – godz. 17.30
2. Spotkanie informacyjne o postępach w nauce uczniów 25.11.2019 – godz. 17.30
3.  Podsumowanie pracy szkoły I półrocze 2019/2020 03.02.2020 – godz. 17.30
4. Spotkanie informacyjne o postępach w nauce uczniów 27.04.2020 – godz. 17.30
Dodatkowe konsultacje dla rodziców rok szkolny 2019/2020
1. Konsultacje dla rodziców 21.10. 2019 (poniedziałek) – godz. 17.30
2. Konsultacje dla rodziców 16.12. 2019  (poniedziałek) – godz. 17.30
3. Konsultacje dla rodziców 16.03.2020r. (poniedziałek) – godz. 17.30
4. Konsultacje dla rodziców 25.05.2020r. (poniedziałek) – godz. 17.30