Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

L.p. Organizacja roku szkolnego Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2017r.
Konferencja klasyfikacyjna
3. Ferie zimowe: 29 stycznia -11 lutego 2018r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018r.
Konferencja klasyfikacyjna
5. Zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018r.
6. Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych 2017/2018
1. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 30.04.2018r. (poniedziałek)
2. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 2.05.2018r. (środa)
3. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 4.05.2018r. (piątek)
4. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 1.06.2018r. (piątek)
5. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 21.06.2018r. (czwartek)
6. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych
Terminarz zebrań z rodzicami 2017/2018
1. Spotkanie informacyjne 13.09.2017r. (środa) godz. 17.30
2. Spotkanie informacyjne

o postępach w nauce uczniów

15.11.2017r. (środa) godz. 17.30
3. Podsumowanie pracy szkoły

I półrocze 2016/2017

13.02.2018r. (wtorek) godz. 17.30
4. Spotkanie informacyjne

o postępach w nauce uczniów

18.04.2018r. (środa) godz. 17.00
Dodatkowe konsultacje dla rodziców rok szkolny 2017/2018
1. Konsultacje dla rodziców 18.10.2017r. (środa) godz. 17.30
2. Konsultacje dla rodziców 13.12.2017r. (środa) godz.17.30
4. Konsultacje dla rodziców 17.01.2018r. (środa) godz.17.30
5. Konsultacje dla rodziców 14.03.2018r. (środa) godz.17.30

23.05.2018r. (środa) godz. 17.30

 

Kopa Widget Ads