AKTUALNOŚCI Rekrutacja

Rekrutacja do klasy I

KOMUNIKAT

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz Zarządzeniem Burmistrza Boguchwały z dnia 22 stycznia 2021r. (poniżej) z dniem 03.02.2021r. (środa) dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy ogłasza zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 dzieci urodzonych w roku 2014 oraz dzieci z rocznika 2015.

Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 12.03.2021r. u Pani mgr Anny Kocój (Wychowawca klasy III) lub w sekretariacie szkoły.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły można uzyskać pod numerem telefonu (17)8715360.

Zarządzenie Burmistrza Boguchwały:

https://www.bip.ires.pl/gfx/boguchwala/files/a.swieca/Zarzdzenia_2021/Stycze/14.pdf

 

14.04.2021r. – Lista kandydatów przyjętych do klasy I :

 1. Ajersch Gabriel
 2. Błażej Hubert
 3. Czyż Tomasz
 4. Dragan Marcel
 5. Drąg Hieronim
 6. Flis Krystian
 7. Gajdek Hanna
 8. Jurzysta Kajetan
 9. Kawula Klaudia
 10. Kieca Szymon
 11. Kiwała Zuzanna
 12. Krajewski Krystian
 13. Machniak Aleks
 14. Malicka Aleksandra
 15. Mirowska Liliana
 16. Mucha Miłosz
 17. Pociask Liliana
 18. Rzucidło Nadia
 19. Witalec Jakub
 20. Wróblewski Antoni

 

Klauzula informacyjna w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Kogo dotyczy ta informacja: kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły; rodzice, opiekunowie prawni oraz pełnomocnicy kandydatów.
 2. Kto wykorzystuje dane: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy
 3. Kontakt: Mogielnica 167, 36-040 Boguchwała, sp.mogielnica@boguchwala.pl tel: 178715360
 4. Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@boguchwala.pl
 5. Cel wykorzystania: opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz niezakwalifikowanych do przyjęcia oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 6. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 158 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 7. Kto może otrzymać dane: listy kandydatów publikuje się w siedzibie szkoły w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej szkoły. W związku z tym może się z nią zapoznać potencjalnie nieograniczona liczba osób.
 8. Okres przechowywania: kandydaci przyjęci do szkoły – przez okres nauki w szkole. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły – przez okres roku. Jeżeli złożone skargę do sądu administracyjnego – do momentu prawomocnego zakończenia postępowania.
 9. Dlaczego tak długo: wykonanie obowiązku prawnego – terminy ustanowione w art. 160 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 10. Przysługujące prawa: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Czy muszę podać dane: tak, podanie danych jest obowiązkiem prawnym.
 12. Zautomatyzowane przetwarzanie, profilowanie: nie dotyczy.

                  
                

Powiązane wpisy