Zajęcia pozalekcyjne - podział na klasy

Zajęcia wspomagające dla uczniów kl.3.

Zajęcia wspomagające dla uczniów kl.3.

Opiekun : Anna Koćój

Zajęcia odbywają się piątek o godz. 12:15-13:05

Zajęcia wspomagające rozwój ucznia z trudnościami w nauce. Głównym celem zajęć jest pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności w nauce szkolnej, wyrównywanie istniejących braków, wyrabianie samodzielności i motywacji do nauki oraz stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka na miarę indywidualnych możliwości.

Powiązane wpisy

Kopa Widget Ads