Zajęcia pozalekcyjne - podział na klasy

Zajęcia wspomagające dla uczniów kl. 2

Opiekun : Małgorzata Wróbel

Zajęcia odbywają się poniedziałek o godz. 7.05-7.50

Zajęcia wspomagające rozwój ucznia z trudnościami w nauce. Głównym celem zajęć jest pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności w nauce szkolnej, wyrównywanie istniejących braków, wyrabianie samodzielności i motywacji do nauki oraz stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka na miarę indywidualnych możliwości.

Powiązane wpisy

Kopa Widget Ads