Zajęcia pozalekcyjne - podział na klasy

Szkolne Koło Wolontariatu

Opiekunowie: Monika Poręba, Joanna Sobusiak

Kółko  przeznaczone jest dla uczniów  klas VI i VII.

Wolontariat to forma aktywności  rozumiana jest jako inicjatywa i działanie, w ramach której  ludzie udzielają wsparcia innym – swoim rówieśnikom, osobom potrzebującym czy społeczności lokalnej. Jest to działalność wykonywana z własnej woli i bez wynagrodzenia.

Główne cele to:

  • rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności,
  • aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej,
  • wykorzystanie  umiejętności i zapału uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego i lokalnego,
  • promocja idei wolontariatu w szkole.

Powiązane wpisy

Kopa Widget Ads