Podział godzin

Podział godzin na rok szkolny 2017/2018

 

Podział godzin na rok szkolny 2017/2018

AKTUALNY OD 1 LUTEGO 2017r.

 
KLASA I
KLASA II
KLASA III
KLASA IV
KLASA V
KLASA VI
KLASA VII
Wychowawca

Małgorzata
Wróbel

Anna Kocój

Beata Głodowska

Karolina Musiał

Agnieszka Szczepek

Marzena Bardzik

????????

Liczba uczniów


12


12


10


17


15


10


16

dz/chł


6/6


6/6


5/5


8/9


6/9


2/8


10/6


Sala


16


17


26


22


32


21

27

Poniedziałek

  
KLASA I
KLASA II
KLASA III
KLASA IV
KLASA V
KLASA VI
 

1.


7.45-8.30     


Kółko
muz.


Kółko
muz.


Kółko
muz.


Kółko
inf. / muz.


Kółko
inf. /muz.


Kółko
inf. / muz.


2.


8.35-9.20


ew


ew


Ew – WF i EZ


j. polski


zaj. techniczne


muzyka


3.


9.25-10.10


Ew – WF i EZ


ew


ew


muzyka


j. polski


zaj. techniczne


4.


10.25-11.10


ew


ew


ew


zaj. techniczne


muzyka


matematyka


5.


11.20-12.05


ew


Ew – WF i EZ


ew


matematyka


j. angielski


j. polski


6.


12.20-13.05


Gry i
zabawy


Gry i
zabawy


j. angielski


plastyka


j. polski


matematyka


7.


13.10-13.55


 


 


 


 


zaj.
komputerowe


j. polski


8.


14.00-14.45


 


 


 


 


 


WF


Wtorek

  
KLASA I
KLASA II
KLASA III
KLASA IV
KLASA V
KLASA VI

1.


7.45-8.30


Kółko –
j. ang.


Kółko –
j. ang.


Kółko –
j. ang.


Kółko – hist.


Kółko – hist.


Kółko –
hist.


2.


8.35-9.20


ew


religia


j. angielski


j. polski


historia


matematyka


3.


9.25-10.10


ew


j. angielski


religia


matematyka


j. polski


historia


4.


10.25-11.10


ew


ew


ew


religia


j. polski


j. angielski


5.


11.20-12.05


j. angielski


ew


ew


WF


religia

przyroda


6.


12.20-13.05


religia


ew


Kółko –
mat.


przyroda


WF


j. polski


7.


13.10-13.55


 


 


 


 


przyroda


WF


8.


14.00-14.45


 


 


 


Kółko
przyrodnicze


Kółko
przyrodnicze


Kółko
przyrodnicze


Środa

  
KLASA I
KLASA II
KLASA III
KLASA IV
KLASA V
KLASA VI

1.


7.45-8.30


 


 


 


Kółko –
mat. – inf.


Kółko
mat. – inf.


WDŻ


2.


8.35-9.20


ew


ew


Ew


przyroda


matematyka


religia


3.


9.25-10.10


Ew – WF i EZ


ew


Ew


j. angielski


przyroda


WF


4.


10.20-11.05


religia


ew


Ew


j. angielski


plastyka


matematyka


5.


11.15-12.00


ew


zaj. komputerowe


Ew


j. polski


j. angielski


religia


6.


12.15-13.00


j. angielski


religia


Zaj. komputerowe


WF


j. polski


plastyka


7.


13.05-13.50


 


 


 


religia


WF


j.
polski


8.


13.55-14.40


 


 


 


Kółko -
j. polski


Kółko –
j. polski


Kółko –
j. polski


Czwartek

  
KLASA I
KLASA II
KLASA III
KLASA IV
KLASA V
KLASA VI

1.


7.45-8.30


 


 


 


Kółko –
mat.


Kółko –
mat.


Kółko – mat.


2.


8.35-9.20


Ew – WF i EZ


ew


Ew


historia


matematyka


j. polski


3.


9.25-10.10


ew


Ew – WF i EZ


Ew


matematyka


j. angielski


historia


4.


10.20-11.05


ew


ew


Ew


j. angielski


j. polski


matematyka


5.


11.15-12.00


ew


ew


Ew – WF i EZ


g. wychowawcza


g. wychowawcza


g. wychowawcza


6.


12.15-13.00


Zaj. wsp.


Zaj.
wsp.


Zaj.
wsp.


j. polski


WF


j. angielski


7.


13.05-13.50


 


 


 


WF


Kółko –
j. ang.


j. polski


8.


13.55-14.40


 


 


 


Kółko –
j. ang.


Kółko –
j. ang.


Kółko –
j. ang.


Piątek

  
KLASA I
KLASA II
KLASA III
KLASA IV
KLASA V
KLASA VI

1.


7.45-8.30


 


 


 


Kółko - j.
pol.


Kółko -
j. pol.


Kółko -
j. pol.


2.


8.35-9.20


zaj. komputerowe


j. angielski


Ew – WF i EZ


j. polski


matematyka


przyroda


3.


9.25-10.10


ew


Ew – WF i EZ


Ew


WF


matematyka


przyroda


4.


10.20-11.05


ew


ew


Ew


matematyka


religia


j.
angielski


5.


11.15-12.00


ew


ew


Ew


zaj. komputerowe


przyroda


WF


6.


12.15-13.00


Kółko
czytelnicze


ew


Religia


przyroda


WF


zaj.
komputerowe


7.


13.05-13.50


 


 


 


Kółko -
sport


Kółko -
sport


Kółko – sport


8.


13.55-14.40


 


 


 


 


 


 


Podział godzin (wg harmonogramu pracy nauczycieli)
na rok szkolny 2016/2017

 Ł
u
k
a
s

B
u
b
i
c
z
M
a
r
z
e
n
a

B
a
r
d
z
i
k
B
e
a
t
a

C
z
a
r
n
i
k
B
a
r
t
ł
o
m
i
e
j

B
i
e
d
r
o
ń
A
n
n
a

W
y
s
z
y
ń
s
k
a
Ł
u
k
a
s
z

G
a
j
d
e
k
A
n
n
a

K
o
c
ó
j
k
s.

M
a
r
i
u
s
z

G
o
d
e
k
A
g
n
i
e
s
z
k
a

S
z
c
z
e
p
e
k
K
r
y
s
t
y
n
a

S
k
a
r
b
e
k
-
K
r
e
m
z
a
M
a
ł
g
o
r
z
a
t
a

W
r
ó
b
e
l
E
l
ż
b
i
e
t
a

K
r
ę
g
i
e
l
e
w
s
k
a
Z
o
f
i
a

B
y
j
o
ś
K
a
r
o
l
i
n
a

M
u
s
i
a
ł
 B
e
a
t
a

G
ł
o
d
o
w
s
k
a
N
a
u
c
z
y
c
i
e
l

d
y
ż
u
r
u
j
ą
c
y
 C
z
a
s

t
r
w
a
n
i
a

p
r
z
e
r
w

PONIEDZIAŁEK

1


 


 


 


K


K


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2


 


 


 


V


VI


 


II


 


 


 


I


 


 


IV


 


III


 


8.30-8.35


3


 


 


 


VI


IV


 


II


 


 


 


I


 


 


V


 


III


 


9.20-9.25


4


 


VI


 


IV


V


 


II


 


 


 


I


 


 


BIBL.


 


III


 


10.10-10.20


5


 


IV


 


 


 


 


II


 


V


 


I


 


 


VI


 


III


 


11.05-11.15


6


 


VI


 


 


 


 


K


 


III


 


IV p


 


 


V


 


 


 


12.00-12.15


7


 


V


 


 


 


 


REW


 


 


 


 


 


 


VI


 


 


 


13.00-13.05


8


VI


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


13.50-13.55


WTOREK

1


 


K


 


 


 


K


 


 


K


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2


 


VI


 


 


 


V


 


II


III


 


I


 


 


IV


 


 


 


8.30-8.35


3


 


IV


 


 


 


VI


 


III


II


 


I


 


 


V


 


 


 


9.20-9.25


4


 


 


 


 


 


 


II


IV


VI


 


I


 


 


V


 


III


 


10.10-10.20


5


IV


 


VI


 


 


 


II


V


I


 


 


 


 


-


 


III


 


11.05-11.15


6


V


 


IV


 


 


 


II


I


 


 


 


 


 


VI


 


K


 


12.00-12.15


7


VI


 


V


 


 


 


REW


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


13.00-13.05


8


 


 


K


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


13.50-13.55


ŚRODA

1


 


K


 


 


 


 


 


 


 


 


 


VI


 


 


 


 


 


 


2


 


V


IV


 


 


 


II


VI


 


 


I


 


 


 


 


III


 


8.30-8.35


3


VI


-


V


 


 


 


II


PRZ


IV


 


I


 


 


 


 


III


 


9.20-9.25


4


-


VI


 


 


 


 


II


I


IV


 


V p


 


 


 


 


III


 


10.10-10.20


5


-


II


 


 


 


 


 


VI


V


 


I


 


 


IV


 


III


 


11.05-11.15


6


IV


III


 


 


 


 


 


II


I


 


VI p


 


 


V


 


 


 


12.00-12.15


7


V


 


 


 


 


 


 


IV


 


 


 


 


 


VI


 


 


 


13.00-13.05


8


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


K


 


 


 


13.50-13.55


CZWARTEK

1


 


K


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2


 


V


 


 


 


IV


II


 


 


 


I


 


 


VI


 


III


 


8.30-8.35


3


 


IV


 


 


 


VI


II


 


V


 


I


 


 


-


 


III


 


9.20-9.25


4


 


VI


 


 


 


 


II


 


IV


 


I


 


 


V


 


III


 


10.10-10.20


5


 


VI


 


 


 


 


II


 


V


 


I


 


 


IV


 


III


 


11.05-11.15


6


V


 


 


 


 


 


ZW


 


VI


 


ZW


 


 


IV


 


ZW


 


12.00-12.15


7


IV


 


 


 


 


 


 


 


K


 


 


 


 


VI


 


 


 


13.00-13.05


8


 


 


 


 


 


 


 


 


K


 


 


 


 


 


 


 


 


13.50-13.55


PIĄTEK

1


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


K


 


 


 


 


2


 


V


VI


 


 


 


 


 


II


 


I


 


 


IV


 


III


 


8.30-8.35


3


 


V


VI


 


 


 


II


 


-


 


I


 


IV


 


 


III


 


9.20-9.25


4


 


IV


-


 


 


 


II


V


VI


 


I


 


-


 


 


III


 


10.10-10.20


5


 


IV


V


 


 


 


II


PRZ


 


 


I


 


VI


 


 


III


 


11.05-11.15


6


 


VI


IV


 


 


 


II


III


 


 


K


 


V


 


 


 


 


12.00-12.15


7


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


K


 


 


 


 


13.00-13.05


8


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


13.50-13.55


Kopa Widget Ads