Informacje

Zapraszamy dzieci do udziału w zajęciach “Rolkomania”

Stowarzyszenie Współpracy i Rozwoju Progres zaprasza dzieci do udziału w zajęciach „Rolkomania” skatepark Boguchwała. W zajęciach mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych gminy Boguchwała w dwóch grupach wiekowych: dzieci z klas 1-3 i dzieci z klas 4-6. Pierwsze zajęcia już 23.04.2016 r.

Pobierz:

Karta zgłoszenia

rolkiV2

Darmowe zajęcia jazdy na rolkach odbywać się będą pod okiem doświadczonego instruktora w soboty.

Zgłoszenie udziału w zajęciach przyjmowane są poprzez pocztę elektroniczną na adres SProgres@onet.pl – należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia w formie skanu.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w zajęciach będą brały udział zakwalifikowane dzieci – decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie wysłana do Rodziców najpóźniej w dniu 22.04.2016 r.

Regulamin

Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie Współpracy i Rozwoju Progres, 36-040 Boguchwała, Mogielnica 209E. W zajęciach mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych Gminy Boguchwała w dwóch grupach wiekowych: dzieci z klas 1-3 i dzieci z klas 4-6 zgłoszone przez swoich Rodziców lub Opiekunów prawnych. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu.

Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do:

  •  przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
  • bezwzględnego posłuszeństwa instruktorom i opiekunom,
  • kultury osobistej i zdyscyplinowania,
  • przestrzegania niniejszego regulaminu.

Każdy z uczestników zobowiązany jest do:

  • posiadania stroju sportowego,
  • sprzętu zabezpieczającego przed skutkami upadków (kask, ochraniacze na nadgarstki, kolana i łokcie),
  • zjawiania się na zajęcia punktualnie,
  • zmiany obuwia na rolki przed zajęciami.

W przypadku niedyspozycji instruktora lub złych warunków atmosferycznych, Stowarzyszenie ma prawo wyznaczyć inny termin zajęć o czym uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub poprzez SMS.

Stowarzyszenie Współpracy i Rozwoju Progres nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie zajęć. Dzieci na zajęciach będą ubezpieczone. Uczestnicy będą informowani o zmianach w regulaminie. W przypadku braku akceptacji zmiany w regulaminie możliwa jest rezygnacja z udziału w zajęciach . W celach promocyjnych możliwa jest publikacja zdjęć i filmów z zajęć, w których bierze udział uczestnik, na podstawie pisemnej zgody prawnego opiekuna.

Rafał Rojowski
Prezes Stowarzyszenia Współpracy i Rozwoju Progres

Powiązane wpisy

Kopa Widget Ads