Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy jest placówką publiczną, mieszczącą się  w gminie Boguchwała w województwie podkarpackim. Uczęszcza do niej młodzież z Mogielnicy oraz Boguchwały. W budynku szkoły znajduje się także filia Przedszkola Publicznego w Boguchwale. Od 2014 roku funkcjonują w jej obrębie dwa odziały dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Placówka położona jest w centralnej części wioski. Jest ogrodzona i monitorowana przez całą dobę. W jej pobliżu znajdują się dwa parkingi samochodowe, a do szkoły prowadzą chodniki. Otoczenie szkoły stanowią nasadzenia zieleni, boisko trawiaste, miejsce przeznaczone do rozgrywek siatkówki plażowej oraz nowoczesna siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla najmłodszych. Przestrzeń wokół szkoły jest otwarta dla wszystkich mieszkańców i stanowi ciekawą alternatywę do spędzania wolnego czasu po zakończonych lekcjach i w okresie letniego wypoczynku.

Bazę dydaktyczną szkoły stanowią: wielostanowiskowa pracownia informatyczna z dostępem do Internetu oraz tablicą interaktywną, pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne oraz nowoczesna pracownia przyrodnicza. Do dyspozycji naszych uczniów przeznaczona jest biblioteka szkolna z aktualizowanymi pozycjami książkowymi oraz sala gimnastyczna z szatnią dla dzieci. Uczniowie mogą korzystać ze stołówki oraz świetlicy czynnej od godziny 6: 45 do 17:00. Mają także zapewnioną opiekę higienistki szkolnej. Z myślą o rodzicach naszych uczniów na parterze budynku powstał Kącik rodzica, a w planach znalazło się zorganizowanie Strefy ucznia
z kącikiem gier planszowych i sprzętami cyrkowymi do dyspozycji dzieci w czasie przerw lekcyjnych.

Cechą szczególną naszej placówki są wysokie wyniki Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasisty oraz Sprawdzianu Szóstoklasisty. Osiągnięcia naszych uczniów są wyższe od średnich wyników w gminie i powiecie. Naszą chlubą jest także Złota Dziesiątka dzieci, które w danym roku szkolnym osiągnęły średnią powyżej 5, 0 ze wszystkich przedmiotów. By umożliwić uczniom rozwijanie pasji oraz zainteresowań szkoła bierze udział w licznych konkursach i olimpiadach: matematycznych, przyrodniczych, polonistycznych, historycznych, artystycznych i sportowych. W naszej szkole organizowany jest przy wsparciu burmistrza Boguchwały SuperUmysł, czyli Gminny Konkurs Wiedzy Ogólnej. Turniej ten wyłania najzdolniejszych uczniów w całej gminie i cieszy się wśród nich dużą popularnością.

Nasi wychowankowie mają do dyspozycji bogatą ofertę kółek pozalekcyjnych. Zajęcia te mają na celu wspieranie rozwoju uczniów, a szeroka gama zajęć zaproponowanych przez nauczycieli umożliwia wybór i dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Wśród zajęć dodatkowych znajdują się: Koło matematyczne, Kółko polonistyczne, Kółko dziennikarskie, Kółko plastyczne, Szkolne koło przyrodnicze, Koło historyczne, Koło matematyczno-informatyczne, Koło muzyczne, Koła języka angielskiego, Koło czytelnicze, Koło teatralne, Koło sportowe oraz zajęcia wspomagające.

Szkoła w Mogielnicy wciąż poszerza swoją ofertę edukacyjną. W bieżącym roku szkolnym nawiązała współpracę międzynarodową ze szkołą partnerską we Vranovie nad Toplou na Słowacji, a od roku 2012 nasi uczniowie uczestniczą w wymianie młodzieży Północ-Południe ze Szkołą Podstawową im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie na Mazurach. W ofercie szkoły znajdują się także atrakcyjne projekty edukacyjne. Kolejny rok współpracujemy z Politechniką Dziecięcą, umożliwiając naszym podopiecznym kontakt ze środowiskami naukowymi. Nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w lekcjach muzycznych, spotkaniach z podróżnikiem, zajęciach z aktorami i dziennikarzem Nowin Boguchwalskich. Liczne wycieczki edukacyjne (lekcje filmowe, spektakle teatralne, muzea), krajoznawcze oraz rajdy rowerowe i fakultety z wychowania fizycznego dają możliwość spędzenia czasu nie tylko w sposób atrakcyjny dla dzieci, bo poza szkolnymi murami, ale przede wszystkim w kontakcie z grupą rówieśniczą. W naszej ofercie znajdują się także imprezy środowiskowe jak Piknik rodzinny, Dzień Dziecka oraz rozgrywki Stare i nowe gry planszowe organizowane nie tylko z myślą o naszych uczniach, ale także osobach dorosłych. Kreatywne formy spędzania wolnego czasu w szkole sprzyjają nie tylko zawiązywaniu więzi pomiędzy dorosłymi a dziećmi, ale są także sposobem na przełamanie codziennej rutyny.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II to z pewnością placówka nowoczesna, której celem nadrzędnym jest nie tylko wszechstronny rozwój młodego człowieka, ale także wychowanie go spójne z ideami głoszonymi przez naszego patrona, Jana Pawła II, który w Nowym Yorku 2 października 1979r. powiedział:
“Pragnę wypowiedzieć tę radość, jaką dla każdego z nas stanowią dzieci, wiosna życia, zadatek przyszłości każdej dzisiejszej ojczyzny.”

Powiązane wpisy

Kopa Widget Ads