O szkole

Liderzy i zespoły

W Szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy funkcjonują liderzy zespołów nauczycielskich  w zakresie:
 1. Zespół ds. promocji szkoły, pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz komunikacji z mediami:
  • Pani AGNIESZKA SZCZEPEK


 2. Zespół ds. tworzenia, przygotowywania i aktualizowania dokumentacji szkolnej:
  • Pani MARZENA BARDZIK 


 3. Zespół ds. jakości kształcenia w szkole, monitorowania i analizowania osiągnięć, pracy z uczniem zdolnym oraz konkursów kuratoryjnych i olimpiad przedmiotowych:
  • Pani KAROLINA MUSIAŁ 


 4. Zespół ds. pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej  oraz podejmowania działań wspomagających rozwój uczniów:
  • Pani ANNA KOCÓJ 


 5. Zespół ds. poszerzenia oferty edukacyjnej szkoły, projektów i programów edukacyjnych, działań nowatorskich, innowacji pedagogicznych oraz zajęć dodatkowych:
  • Pani BEATA GŁODOWSKA 


 6. Zespół ds. bezpieczeństwa w szkole:

 • Pani MAŁGORZATA WRÓBEL 

7. Zespół ds. kształtowania postaw patriotycznych oraz wolontariatu:

 • Pan ŁUKASZ GAJDEK

Powiązane wpisy

Kopa Widget Ads